Drobečková navigace

Úvod > Občan > Fotogalerie > Fotogalerie původní > Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů

 SDH v Šaplavě byl založen v roce 1892.

 

 

 

AKTUALITY :

24.11.2018

Výroční členská schůze šaplavských hasičů se uskutečnila v sobotu 24. listopadu 2018 v lískovické hospůdce. Zhodnocení roku 2018 a volba nového starosty sboru byly hlavním tématem schůze. Dobrovolně odcházející starosta Jaroslav Gemsa ve svém proslovu rekapituloval celkem úspěšný rok 2018, poděkoval sboru za spolupráci a popřál další velké úspěchy v soutěžích jako doposud.        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.07.2017

Oslavy 125. výročí založení SDH

Malá obec Královéhradeckého kraje Šaplava měla v sobotu 8. července svůj největší den za posledních pět let. Místní sbor dobrovolných hasičů slavil 125. výročí od svého založení již od ranních hodin. Společně s ostatními sbory z okolních obcí zahájili oslavy průvodem celou obcí a položením věnce u pomníku obětem první světové války.

Po příchodu průvodu na víceúčelové hřiště po krátkém proslovu starosty obce Františka Šafky byl panem farářem Pavlem Rouskem z Vysokého Veselí slavnostně vysvěcen nový obecní prapor. Zde připomněl odkaz budoucím generacím, který tento prapor bude připomínat.

Poté začalo soutěžní klání všech hasičských sborů v požárním sportu. Vítězný pohár i Pohár starosty obce nad svými hlavami nakonec pozvedli „domácí“ hasiči.

Celou upravenou obec mohli zájemci prohlédnout jízdou v koňském kočáru.

Díky nevyplněné předpovědi deštivého počasí se akce velmi vydařila a závěr oslav byl zakončen taneční zábavou a velkým ohňostrojem.

Velké poděkování patří zastupitelům obce Šaplava a Sboru dobrovolných hasičů za vzornou přípravu, organizaci oslav, kteří se velkou měrou podíleli na úspěšném zvládnutí akce, o které se bude mluvit ještě hodně dlouho.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.02. 2017

Hasičský ples

Tradiční hasičský ples se koná 4. února 2017 od 20 hodin v hostinci U české koruny v Ohnišťanech. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Reflex.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.12. 2016

Výroční členská schůze SDH v lískovické hospůdce

V sobotu 10.prosince se v lískovické hospůdce konala výroční členská schůze SDH. V úvodu přivítal všechny přítomné členy velitel Sboru dobrovolných hasičů p. Robert Štancl.

Slova se dále ujal starosta SDH Šaplava p. Jaroslav Gemsa, který zhodnotil končící rok 2016 s výčtem akcí, kde měli hasiči významný podíl při přípravě a samotném průběhu. Ve spolupráci s obecním úřadem bylo např. pálení čarodějnic, pouťový den plný dětských soutěží a zábavy pro dospělé, stavba vánočního stromu atd.

Postupně se ujali slova i hospodář Milan Fučík a předseda kontrolní komise, kteří neshledali žádné závady ve vedení účetnictví.

Po věcné diskusi velitel SDH výroční členskou schůzi ukončil a pozval přítomné na tradiční občerstvení a popřál vše nejlepší do nového roku. Pak následovala taneční zábava při živé hudbě.

DSC_0114.JPG

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.02. 2016

Hasičský ples v sobotu 6. února 2016 od 20.00 hod. v hostinci U České koruny v Ohnišťanech

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.12. 2015

Hasičská výroční schůze dne 12.12. 2015

Hasičská výroční schůze

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.09. 2015

Iniciativa nového člena SDH

Na jaře letošního roku se novým členem místního SDH stal Lukáš Zelenka. Již při podepisování přihlášky do sboru projevil iniciativu, pomoci místním hasičům ve zlepšení materiálního vybavení. Vzhledem k tomu, že pracuje ve společnosti Veolia a.s., která svými minigranty podporuje i činnost dobrovolných hasičů, ve spolupráci s vedením místního sboru a obecním úřadem podal žádost o přidělení MiniGRANTU 2015 pro šaplavské hasiče na zlepšení materiálního vybavení. Žádost byla kladně vyřízena a hasiči získali finanční podporu ve výši 15.000,-Kč. Za tyto prostředky bylo pořízeno 8 souprav pracovních oděvů, 8 triček a 1 ks hadice "C". Tím došlo ke zlepšení vybavení sboru a po loňském zakoupení plovoucího čerpadla i ke zvýšení akceschopnosti jednotky.

MiniGRANT 2015

 

SDH Šaplava děkuje firmě Veolia a.s. za poskytnutí MiniGRANTU 2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.04. 2015 zajištění při pálení čarodějnic v obci Šaplava.

24.04. 2015 hasiči provedli v obci jarní sběr železného odpadu. SDH děkuje všem občanům, kteří přispěli železem.

 7.02. 2015 hasiči pořádali tradiční ples v Obecní hospůdce v sousední obci Ohnišťany.

  Výroční schůze SDH ŠaplavaVýroční schůze SDH Šaplava

  Dne 31.05.2014 vybojovali šaplavští hasiči 2. místo na okrskové soutěži ve Smidarech o pohár starostky obce Smidary při příležitosti 140. let založení SDH Smidary.                                                     

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SDH ŠAPLAVA

K dnešnímu dni má SDH celkem 25 členů.

Starostou sboru je Jaroslav Gemsa, velitelem je Robert Štancl, předseda revizní komise Lukáš  Čipera, jednatelem je Petr Fučík a pokladníkem Milan Fučík.

Jedná se o jednotku nevýjezdovou, která se stará o požární bezpečnost v obci. Činnost sboru je zaměřena jak k potřebám vesnice, tak i k plnění povinností plynoucí ze zaměření na prevenci v obci.

Oslavy 115 let trvání SDH v roce 2007Dále je SDH organizátorem prakticky veškerých kulturních a sportovních akcí v obci. Pravidelně je pořádán tradiční hasičský ples, který je i v okolí oblíben a pouťové posezení spoluobčanů. Spolu s obecním úřadem dále organizuje SDH  Dětský den na ukončení školního roku a Mikulášskou nadílku před vánocemi.

SDH je členem okrsku Smidary, který sdružuje celkem 7 obcí. Pravidelně se zúčastňuje pořádaných soutěží v požárním sportu, kde i letos slavil několik úspěchů.

Oslavy 115.let trvání SDH Šaplava (2007)


FOTOGALERIE :

125. výročí založení SDH Šaplava (08.07.2017)

120.let výročí SDH v Šaplavě (07.07.2012)

Okrsková soutěž ve Smidarech (2009)

115.let výročí SDH v Šaplavě (2007)

Slavnostní předání nového praporu (13.9.2011)

110. let výročí SDH v Šaplavě (2002)

100. let výročí SDH v Šaplavě (1992)

Výroční schůze SDH Šaplava (03.12.2011)

 

 

 NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY SDH ŠAPLAVA : 

1.místo kategorie muži - při oslavě založení 120 let SDH v obci  Ohnišťany
1.místo kategorie děti - při oslavě založení 120 let SDH v obci Ohnišťany
1.místo kategorie muži - při oslavě 100 let založení SDH v obci Chotělice
1.místo kategorie děti - při oslavě 100 let založení SDH v obci Chotělice
2.místo kategorie muži - při soutěžním klání v obci Nevrátice
1.místo kategorie děti - při soutěžním klání v obci Nevrátice
3.místo kategorie muži - při oslavách 115. výročí založení SDH v Šaplavě (2007)
3.místo kategorie muži - přebor okrsku Smidary  v obci Chotělice (14.05.2011)
2.místo kategorie muži - při oslavě 120.výročí založení SDH v Šaplavě (07.07.2012)
2.místo

kategorie muži - okrsková soutěž o pohár starostky obce Smidary při příležitosti 140. let založení SDH Smidary (31.05.2014)

1.místo

kategorie muži o Pohár okrsku při oslavě založení 125. výročí založení SDH v obci Šaplava (09.07.2017)

1.místo

kategorie muži o Pohár starosty obce Šaplava při 125. výročí založení SDH v obci Šaplava (09.07.2017)

kalendar

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7
Přijďte si zkusit fyzické testy k Policii ČR
8 9 10
POZVÁNKA na Hasičský ples SDH Šaplava
11
12
Nová folie na obecní pergole
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3