Drobečková navigace

Úvod > Občan > Aktuality

Aktuality


Štítky:


Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2022

Datum konání: 24. 9. 2022

 
 
Výsledky do zastupitelstva obce Šaplava 2022
konečné výsledky
 
 
Celkem se volí 7 zastupitelů:

Michal Habich

1 mandát z 7 15,33 %
pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy
1.
Michal Habich

kandidátní listina: Michal Habich
49let, výpravčí, Šaplava

pořadí na kandidátce: 1
65

Dana Fučíková

1 mandát z 7 14,62 %
pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy
1.
Dana Fučíková

kandidátní listina: Dana Fučíková
60let, účetní, Šaplava

pořadí na kandidátce: 1
62

Jana Štanclová

1 mandát z 7 13,92 %
pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy
1.
Jana Štanclová

kandidátní listina: Jana Štanclová
56let, učitelka MŠ, Šaplava

pořadí na kandidátce: 1
59

Jan Štancl

1 mandát z 7 13,21 %
pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy
1.
Jan Štancl

kandidátní listina: Jan Štancl
20let, student, Šaplava

pořadí na kandidátce: 1
56

Ivana Čiperová

1 mandát z 7 13,21 %
pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy
1.
Ivana Čiperová

kandidátní listina: Ivana Čiperová
54let, úřednice, Šaplava

pořadí na kandidátce: 1
56

Vojtěch Rychetník

1 mandát z 7 11,32 %
pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy
1.
Vojtěch Rychetník

kandidátní listina: Vojtěch Rychetník
22let, učitel, Šaplava

pořadí na kandidátce: 1
48

František Šafka

1 mandát z 7 11,32 %
pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy
1.
František Šafka

kandidátní listina: František Šafka
73let, důchodce, Šaplava

pořadí na kandidátce: 1
48

Autor: Michal Habich Publikováno 24. 9. 2022 17:53

Volby do zastupitelstva 2022

Datum konání: 23. 9. 2022

Komunální volby

VOLBY 2022

Volby do Zastupitelstva obce Šaplava se konají: 


v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.


Voličem je

 • státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,
 • občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

  Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

 • platným občanským průkazem,
 • platným cestovním pasem České republiky,
 • jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci).
   

  Průběh hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku (" Do zastupitelstva obce se volí 7 členů").

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným a vyplněným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.


Volební místnost

Volební místnost bude v obci Šaplava ve společenské místnosti budovy bývalé školy.

 

šaplava - červenec 2008 017.jpg

Volba do přenosné hlasovací schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: saplava@volny.cz nebo na tel.: 603 591 681


Autor: Michal Habich Publikováno 22. 9. 2022 15:08

Vítání občánků v obci

Datum konání: 18. 9. 2022

Vítání občánků v Šaplavě

Přes sobotní ošklivé počasí se odpoledne v budově bývalé školy v Šaplavě "rozsvítil" den společenským obřadem a to přivítáním nového občánka Sofie Zelenkové.  Po projevu starosty obce Františka Šafky byly připravené děti s recitacemi. Slavnostní uvedení do života obce rodiče malé Sofinky potvrdili svými podpisy do pamětní knihy. Na závěr obřadu rodiče malou Sofinku položili do kolébky pro případné vyfotografování s přítomnou rodinou.


Autor: Michal Habich Publikováno 18. 9. 2022 21:48

Rozloučení s prázdninami na Havaji

Datum konání: 27. 8. 2022

Rozloučení s prázdninami1.jpg

Na šaplavském hřišti se sobotní odpoledne proměnilo v havajský ostrov,  kde byly pro děti připraveny soutěže a úkoly. Všechny soutěžící dostali tradiční havajský věnec a po absolvování osmi kontrolních soutěžních stanovišť se jim postupně na lístku zobrazovala tajenka, která napověděla, kde je ukrytá truhla s pokladem. Rozloučení s prázdninami bylo pro všechny i dospělé místem pro příjemné posezení se sousedy až do podvečerních hodin.

Ve fotogalerii jsou umístěny fotografie


Autor: Michal Habich Publikováno 28. 8. 2022 20:10

Vítání občánků v obci Šaplava

Datum konání: 20. 8. 2022

Vítání občánků v Šaplavě

Sobotní slunečné odpoledne se v Šaplavě konal významný společenský obřad.  Zde byl slavnostně do života obce uveden nový občánek Tobiáš Čipera.  Za účasti rodičů, jejich známých a příbuzných ve společenské místnosti budovy bývalé školy proběhl drobný kulturní program s básničkami dětí a živým zpěvem Jitky Kateřiny Hájkové s klavírním doprovodem. Během obřadu pan starosta František Šafka přednesl krátký projev, v němž poblahopřál rodičům a novému občánkovi předal drobné dárky.


Autor: Michal Habich Publikováno 20. 8. 2022 16:03

AKCE Rozloučení s prázdninami na Havaji

Datum konání: 27. 8. 2022

Rozloučení s prázdninami na Havaji

Rozloučení s prázdninami1.jpg

maap.JPG

PŘIJĎTE POBEJT, OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !


Autor: Michal Habich Publikováno 15. 8. 2022 22:04

Obec Šaplava slavila hned třikrát

Datum konání: 9. 7. 2022

Oslavy v obci Šaplava

Obec Šaplava v oslavách

V sobotu  9. 7.  se v malé obci Šaplava slavilo hned třikrát. Již minulý rok by obec oslavila 640. výročí od první zmínky, ale vzhledem k pandemické situaci muselo obecní zastupitelstvo odložit oslavy o rok, právě na toto sobotu.  Druhá oslava patřila místnímu sboru dobrovolných hasičů v Šaplavě, kteří právě letos slaví 130. výročí od založení. A třetí oslavou v obci bylo 3. setkání rodáků a přátel Šaplavy.

V sobotním polojasném dopoledni prošel Šaplavou průvod hasičských sborů ze Šaplavy i z okolních obcí až k Pomníku obětem z 1. světové války, kde byl položen věnec. Dále průvod pokračoval až k místnímu víceúčelovému hřišti, kde se odehrávala většina oslav. Hasičská družstva dopoledne soutěžila v požárním sportu, po vyhodnocení těch nejlepších místní hřiště hýřilo zábavou všech generací. Taneční zábavu k poslechu i tanci zajišťovala hudební skupina Svižná těla a odpoledne přijel zazpívat známý zpěvák Jakub Smolík se zpěvačkou Hedvikou Tůmovou.

V nabitém programu mohli všichni přítomní vidět moderní techniku Policie České republiky s ukázkou cvičených policejních psů; cykloturisty na historických kolech; výstavu starých fotografií, historických předmětů a obecní prezentaci v budově bývalé školy.

Na závěr dne zazněla na místním hřišti v nočních hodinách řeč o obci Šaplava, kterou složil a namluvil šaplavský rodák Vladimír Voborník. Šaplavu nazval krásným místem, kam se rád vrací a kde je jeho srdce. Následně šaplavské nebe ozářil velký ohňostroj.

Všem organizátorům akce patří velké poděkování za bezchybné zvládnutí této velké akce.


Autor: Michal Habich Publikováno 11. 7. 2022 21:25

Hejtman ocenil starostu Šaplavy Františka Šafku za dlouholetou práci

Datum konání: 20. 6. 2022

Rada kraje v čele s hejtmanem Martinem Červíčkem ocenila Medailí hejtmana Královéhradeckého kraje 40 starostů a starostek našeho regionu dlouhodobě působících ve svých funkcích. Slavnostní akt se uskutečnil v sále zastupitelstva v sídle krajského úřadu na hradeckém Pivovarském náměstí.

„Považuji za nesmírně důležité vyjádřit úctu a respekt starostům a starostkám obcí našeho kraje, kteří ve své funkci působí nepřetržitě více jak dvě desítky let. Za jejich pracovní výsledky a úspěchy jim alespoň takto můžeme projevit hluboké díky. Svoji práci odvádějí perfektně a svůj čas věnují dlouholeté, vytrvalé a obětavé práci pro rozvoj obcí a měst našeho regionu,“ řekl hejtman Martin Červíček.

 Všichni ocenění působí v čele svých obcí více než dvě dekády, mnozí z nich i 32 let, tedy osm volebních období. Mají tak za sebou přípravu a realizaci mnoha rozvojových projektů na zlepšení infrastruktury a občanské vybavenosti, převážně v menších obcích. Mezi oceněnými však byli představitelé několika měst – Nového Bydžova, Chlumce nad Cidlinou, Vrchlabí a Lázní Bělohrad, ale i malých obcí např. Šaplavy, Lískovic, Myštěvse atd.

 Na území kraje je celkem 448 obcí, z nichž 48 má statut města a 12 statut městyse.

 

Seznam oceněných:

Baudyš Petr (Bílé Poličany)

 

 

Bendzo Zdeněk (Semechnice)

 

Beran Jiří (Kuks)

 

Bischof Jiří (Staré Buky)

 

Cermanová Radoslava (Dolní Olešnice)

 

Dvořáček Pavel (Havlovice)

 

Erbanová Eva (Ohařice)

 

Gangur Jiří (Jívka)

 

Grega Ladislav (Kohoutov)

 

Halík Milan (Čermná)

 

Hladík Václav (Lískovice)

 

Holman Luboš (Vysoké Veselí)

 

Hrabec Antonín (Soběraz)

 

Javůrek Stanislav (Černilov)

 

Jerman Vladimír (Žďárky)

 

Kapčuk Vítězslav (Synkov – Slemeno)

 

Knížek Jiří (Samšina)

 

Kratěna Jaromír (Albrechtice nad Orlicí)

 

Kubec Josef (Byzhradec)

 

Kučera Miroslav (Písek)

Kvasnička Květoslav (Kunčice)

 

 

Louda Pavel (Nový Bydžov)

 

Malátek Karel (Proruby)

 

Maroul Miroslav (Bezděkov nad Metují)

 

Michel Jan (Dolní Radechová)

 

Perný Miroslav (Svatojanský Újezd)

 

Pešek Lubomír (Humburky)

 

Rejchrt Karel (Božanov)

 

Růžička Jan (Lhoty u Potštejna)

 

Slezáková Jitka (Jasenná)

 

Sobotka Jan (Vrchlabí)

 

Šafka František (Šaplava)

 

Špinler Vojtěch (Orlické Záhoří)

 

Štěrbová Hana (Pecka)

 

Šubr Pavel (Lázně Bělohrad)

 

Uchytil Miroslav (Chlumec nad Cidlinou)

 

Vališka Radomír (Dětenice)

 

Vašina Josef (Myštěves)

 

Veselý Miloš (Chudeřice)

 

Vlachý Ladislav (Barchov)

 


Autor: Michal Habich Publikováno 21. 6. 2022 22:13

Mediální náborová kampaň Policie České republiky

Datum konání: 14. 6. 2022

Policie ČR

POVOLÁNÍ  POLICISTA  :  

Jedná se o povolání  v jednom z bezpečnostních sborů – Policie České republiky. Samotný výkon policejní služby je vhodné chápat jako celoživotní poslání  se všemi zákonnými a morálními pravidly. 

Úkolem Policie České republiky  je chránit bezpečnost  osob a majetku a veřejný pořádek, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti  a potírat ji. 

Policistou by se měl stát takový občan, který chce ve svém životě  zastávat a prosazovat zákon, přistupovat individuálně  a spravedlivě ke každému občanovi.

 

Koho hledáme?

Hledáme muže i ženy starší 18 let se smyslem pro zodpovědnou a smysluplnou práci, při které budou chránit život a zdraví občanů České republiky a jejich majetek. Umíte se dobře a rychle rozhodnout? Jste zodpovědní? Chcete pomáhat ostatním? Rádi sportujete? Jste iniciativní při plnění svěřených úkolů? Máte pozitivní přístup k sebevzdělávání? Nejsou vám cizí slova – čest, odvaha, spravedlnost. Potom hledáme právě Vás a těšíme se, že rozšíříte naše řady a stanete se příslušníky Policie České republiky.

Co nabízíme?

Zajímavou atraktivní práci, při které nezažijete stereotyp. Budete pomáhat občanům, zachraňovat životy, pátrat po pachatelích protiprávního jednání a preventivně působit na občany České republiky. Práci, která je sice náročná, avšak je posláním a službou veřejnosti. Za svou práci pro Českou republiku budete adekvátně finančně ohodnoceni a vznikne vám nárok na další bonusy stanovené zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů v platném znění.

Co požadujeme?

Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky, který o přijetí písemně požádá, je starší 18 let, je bezúhonný, splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven, je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby, je plně svéprávný, není členem politické strany nebo politického hnutí, nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

plakat_krph_sablona_RGB_300 dpi.pdf


Autor: Michal Habich Publikováno 14. 6. 2022 19:18

Krajský úřad spouští registrace žádostí o kotlíkovou dotaci

Datum konání: 15. 6. 2022

SFŽP ČR
První registrace žádostí o kotlíkovou dotaci bude možná 15. 6. od 10 do 14 hodin a poté v termínech 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8. a 24. 8. 2022. Po registraci bude žadateli zpřístupněn formulář žádosti k vyplnění a odeslání v systému DOTIS. Po odeslání v systému DOTIS je nutné doručit listinnou podobu žádosti včetně všech příloh na Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 
 
Finanční podpora je určena pro nízkopříjmové domácnosti - čistý příjem na člena domácnosti nebyl v roce 2020 vyšší než 170 900 Kč. Mezi oprávněné žadatele, bez ohledu na výši příjmu, patří také domácnosti složené výhradně z osob ve starobním důchodu nebo invalidním důchodu třetího stupně, dále nezletilých žadatelů nebo studentů do 26 let, a také žadatelů, kteří v období od začátku roku 2020 do doby podání žádosti pobírali dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení. 
 
Dotace bude sloužit na výměnu kotlů s ručním přikládáním první a druhé emisní třídy na tuhá paliva za kotel na biomasu (ruční i automat), plynový kondenzační kotel (omezeně) nebo tepelné čerpadlo. Podporu není možné získat na výměnu stávajícího plynového kotle. 
 
Pro konzultace byla zřízena infolinka 722 960 675, provozní doba Po-Pá 8-16:00 hodin, e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz 
 
Pracovníci „kotlíkových dotací“ jsou k dispozici pro telefonické konzultace každý den. 
 • Ing. Jitka Hejlová, mobil:6070940578, e-mail: jhejlova@kr-kralovehradecky.cz 
 • Bc. Iveta Lásková, mobil: 725 948 531, e-mail: ivlaskova@kr-kralovehradecky.cz 
 • Ing. Luboš Pechánek, mobil: 702 075 891, e-mail: lpechanek@kr-kralovehradecky.cz 
 • Ing. Martina Pavlistová, mobil: 601 350 994, e-mail: mpavlistova@kr-kralovehradecky.cz

 

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/domacnosti-s-nizsimi-prijmy/

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti/

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/caste-dotazy-pro-nizkoprijmove-domacnosti/

 

Odkazy


Autor: Michal Habich Publikováno 27. 5. 2022 16:52


kalendar

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
POZVÁNKA na Hasičský ples SDH Šaplava
11
12
Nová folie na obecní pergole
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3