Drobečková navigace

Úvod > Občan > Aktuality

Aktuality


Štítky:


POZVÁNKA nejen pro seniory ze Šaplavy

Datum konání: 26. 11. 2022

dechovka.jpg


Autor: Michal Habich Publikováno 5. 11. 2022 19:20

Smidary: konkurs - ředitel/ředitelka ZŠ a MŠ, výběrové řízení vedoucí tech.pracovníků

Datum konání: 4. 11. 2022

vedoucí technických pracovníků.pdf

konkurs.pdf


Publikováno 5. 11. 2022 17:06

2. Dýňobraní v Šaplavě

Datum konání: 8. 10. 2022

2. Dýňobraní v Šaplavě

Po velkém úspěchu akce Dýňobraní v Šaplavě v minulém roce se obec rozhodla zorganizovat její druhý ročník. K dlabání a vyřezávání dýní se letos připojila nová soutěž "O nejlepší zákusek z jablek". Do soutěže se přihlásilo 10 soutěžících se svými zákusky a hlasování se zúčastnilo 98 přítomných. Všechny zákusky moc chutnaly a velmi se amatérským pekařkám povedly. Vítězkou soutěže se stala Jitka Hájková.                                                            Vydlabané dýně byly přivezeny na stezku za obcí, kde byly rozsvíceny do nočních hodin. Rodiče s dětmi stezkou procházeli se svými  lampiony a na konci stezky je odměnilo strašidlo.

Obec Šaplava moc děkuje všem, kteří akci podpořili!


Autor: Michal Habich Publikováno 8. 10. 2022 22:07

POZVÁNKA 2. Dýňobraní

Datum konání: 8. 10. 2022

2. Dýňobraní v Šaplavě

Beige and Orange Spooky Halloween Poster(4).jpg


Autor: Michal Habich Publikováno 28. 9. 2022 20:31

Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2022

Datum konání: 24. 9. 2022

 
 
Výsledky do zastupitelstva obce Šaplava 2022
konečné výsledky
 
 
Celkem se volí 7 zastupitelů:

Michal Habich

1 mandát z 7 15,33 %
pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy
1.
Michal Habich

kandidátní listina: Michal Habich
49let, výpravčí, Šaplava

pořadí na kandidátce: 1
65

Dana Fučíková

1 mandát z 7 14,62 %
pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy
1.
Dana Fučíková

kandidátní listina: Dana Fučíková
60let, účetní, Šaplava

pořadí na kandidátce: 1
62

Jana Štanclová

1 mandát z 7 13,92 %
pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy
1.
Jana Štanclová

kandidátní listina: Jana Štanclová
56let, učitelka MŠ, Šaplava

pořadí na kandidátce: 1
59

Jan Štancl

1 mandát z 7 13,21 %
pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy
1.
Jan Štancl

kandidátní listina: Jan Štancl
20let, student, Šaplava

pořadí na kandidátce: 1
56

Ivana Čiperová

1 mandát z 7 13,21 %
pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy
1.
Ivana Čiperová

kandidátní listina: Ivana Čiperová
54let, úřednice, Šaplava

pořadí na kandidátce: 1
56

Vojtěch Rychetník

1 mandát z 7 11,32 %
pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy
1.
Vojtěch Rychetník

kandidátní listina: Vojtěch Rychetník
22let, učitel, Šaplava

pořadí na kandidátce: 1
48

František Šafka

1 mandát z 7 11,32 %
pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy
1.
František Šafka

kandidátní listina: František Šafka
73let, důchodce, Šaplava

pořadí na kandidátce: 1
48

Autor: Michal Habich Publikováno 24. 9. 2022 17:53

Volby do zastupitelstva 2022

Datum konání: 23. 9. 2022

Komunální volby

VOLBY 2022

Volby do Zastupitelstva obce Šaplava se konají: 


v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.


Voličem je

  • státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,
  • občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

  Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním pasem České republiky,
  • jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci).
     

  Průběh hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku (" Do zastupitelstva obce se volí 7 členů").

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným a vyplněným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.


Volební místnost

Volební místnost bude v obci Šaplava ve společenské místnosti budovy bývalé školy.

 

šaplava - červenec 2008 017.jpg

Volba do přenosné hlasovací schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: saplava@volny.cz nebo na tel.: 603 591 681


Autor: Michal Habich Publikováno 22. 9. 2022 15:08

Vítání občánků v obci

Datum konání: 18. 9. 2022

Vítání občánků v Šaplavě

Přes sobotní ošklivé počasí se odpoledne v budově bývalé školy v Šaplavě "rozsvítil" den společenským obřadem a to přivítáním nového občánka Sofie Zelenkové.  Po projevu starosty obce Františka Šafky byly připravené děti s recitacemi. Slavnostní uvedení do života obce rodiče malé Sofinky potvrdili svými podpisy do pamětní knihy. Na závěr obřadu rodiče malou Sofinku položili do kolébky pro případné vyfotografování s přítomnou rodinou.


Autor: Michal Habich Publikováno 18. 9. 2022 21:48

Rozloučení s prázdninami na Havaji

Datum konání: 27. 8. 2022

Rozloučení s prázdninami1.jpg

Na šaplavském hřišti se sobotní odpoledne proměnilo v havajský ostrov,  kde byly pro děti připraveny soutěže a úkoly. Všechny soutěžící dostali tradiční havajský věnec a po absolvování osmi kontrolních soutěžních stanovišť se jim postupně na lístku zobrazovala tajenka, která napověděla, kde je ukrytá truhla s pokladem. Rozloučení s prázdninami bylo pro všechny i dospělé místem pro příjemné posezení se sousedy až do podvečerních hodin.

Ve fotogalerii jsou umístěny fotografie


Autor: Michal Habich Publikováno 28. 8. 2022 20:10

Vítání občánků v obci Šaplava

Datum konání: 20. 8. 2022

Vítání občánků v Šaplavě

Sobotní slunečné odpoledne se v Šaplavě konal významný společenský obřad.  Zde byl slavnostně do života obce uveden nový občánek Tobiáš Čipera.  Za účasti rodičů, jejich známých a příbuzných ve společenské místnosti budovy bývalé školy proběhl drobný kulturní program s básničkami dětí a živým zpěvem Jitky Kateřiny Hájkové s klavírním doprovodem. Během obřadu pan starosta František Šafka přednesl krátký projev, v němž poblahopřál rodičům a novému občánkovi předal drobné dárky.


Autor: Michal Habich Publikováno 20. 8. 2022 16:03

AKCE Rozloučení s prázdninami na Havaji

Datum konání: 27. 8. 2022

Rozloučení s prázdninami na Havaji

Rozloučení s prázdninami1.jpg

maap.JPG

PŘIJĎTE POBEJT, OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !


Autor: Michal Habich Publikováno 15. 8. 2022 22:04


Kalendář

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6
AKCE Pouťový den v Šaplavě
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4