Drobečková navigace

Úvod > Občan > Aktuality > Nové informace o opatřeních ke COVID-19 od 01.09.2020

Nové informace o opatřeních ke COVID-19 od 01.09.2020Datum konání:
1.9.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 24.08.2020 s účinností od 01.09.2020 mimořádná opatření (výňatek):

Zakazující nebo omezující divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní a jim podobné akce a jiná vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb.

Zakazující pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének v prostředcích veřejné dopravy. Vyjma doby nezbytné na konzumaci potravin a nápojů.

Dále se všem osobám nařídí, které mají pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (dále jen "pozitivně testovaná osoba"), nařídí izolaci ve smyslu § 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb. v minimální délce trvání 10 dnů ode dne odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření přítomnost viru SARS-CoV-2 prokázalo. Izolace se ukončí u osob nevykazující klinické příznaky onemocnění COVID-19 po uplynutí minimálně 10 dnů.

U osob vykazující klinické příznaky onemocnění COVID-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších 3 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění již nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak. Celková doba izolace nesmí být kratší než 10 dnů. Izolace se ukončuje bez provedení RT-PCR testu s vyjímkou pracovníků ve zdravotních nebo sociálních službách.

Karanténa se nařídí všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nařídí karanténní opatření ve smyslu § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. v minimální délce trvání 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. První RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 u osob, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, se provede v rozmezí 1 - 5 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Odběr vzorku pro druhý RT-PCR test se provede nejdříve 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivní osobou. V případě negativního výsledku druhého RT-PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 lze karanténní opatření ukončit. V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu se nařídí izolace.

Další informace ve věci karantény: https://koronavirus.mzcr.cz/co-delat-kdyz-jsem-v-karantene


kalendar

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
Nabídka pronájmu Obecního hostince v Myštěvsi
19
Sběr složek nebezpečného odpadu v Šaplavě
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2