Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > CzechPOINT > NAPIŠTE NÁM: e-podatelna, Datové schránky, CzechPOINT

NAPIŠTE NÁM: e-podatelna, Datové schránky, CzechPOINT

 

 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Jak provádět elektronická podání:

V souladu se zákonem č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, nařízením č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektron. podpisu a o změně některých dalších zákonů a vyhláškou č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách zřizuje Obecní úřad Šaplava elektronickou podatelnu.

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Šaplava. Podotýkáme, že dotazy, stížnosti, náměty nemusí být elektronicky podepsány a nemusí být přijímány pouze prostřednictvím elektronické podatelny.

CZECHPOINT

Kolik služba stojí:

Výpis z Rejstříku trestů 50 Kč

Ostatní výpisy 100 Kč

první strana, každá další 50 Kč

Kompletní informace o službě CZECHPOINT najdete na stránkách

http://www.czechpoint.cz/web/index.php

V současné době lze prostřednictvím projektu Czech POINT získat nebo provést následující:

Výpis z Katastru nemovitostí (KN)
Výpis z Obchodního rejstříku (OR)
Výpis z Živnostenského rejstříku (ŽR)
Výpis z Rejstříku trestů (RT)
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.
Výpis z bodového hodnocení řidiče (CRŘ)
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (ISVZ)
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH (MA ISOH)
Výpis z insolvenčního rejstříku (IR)
Datové schránky (DS)
Autorizovaná konverze dokumentů
Centrální úložiště ověřovacích doložek
Úschovna systému Czech POINT

DATOVÉ SCHRÁNKY

http://www.datoveschranky.info/

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:
uwmazhx

DATOVÉ SCHRÁNKY:

 • žádost o zřízení datové schránky

Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi ke kontrole a k podpisu.
Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

 • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Formulář se použije při potřebě žadatele znepřístupnit datovou schránku dle § 11 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

 • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky

Formulář je určen k obnovení dříve znepřístupněné datové schránky.

 • podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

V případě ztráty, nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi ke kontrole a k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových
Prostřednictvím tohoto formuláře lze zjistit stav žádosti o zaslání nových přístupových údajů k datové schránce. Využít jej mohou žadatelé, kteří požadovali zaslání přístupových údajů prostřednictvím emailové adresy a z nějakého důvodu jim přístupové údaje nebyly doručeny. Formulář dokáže najít chybu, vyřešit ji a tím dokončit doručení nových přístupových údajů k datové schránce.

 • žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM

Použitím formuláře dojde k nastavení datové schránky do režimu OVM. Povýšení slouží pro schránky fyzických osob, podnikajících fyzických osob nebo právnických. Datová schránka se pak může chovat jako datová schránka orgánu veřejné moci. Nastavením do režimu OVM vzniká povinnost vždy komunikovat prostřednictvím datových schránek

 • žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM

Podáním žádosti dojde k zrušení nastavení datové schránky v režimu OVM.
Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
Formulář slouží pro přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky. V oznámení je nutné zvolit typ oprávnění - Pověřená osoba, nebo Administrátor. Dále je potřeba nastavit níže uvedená práva pro přístup pověřené osoby:

 • číst zprávy, které nejsou označeny do vlastních rukou
 • číst všechny zprávy, tedy i ty, které jsou určeny do vlastních rukou jiné osoby
 • vytvářet a odesílat datové zprávy
 • prohlížet seznamy došlých i odeslaných zpráv a doručenek
 • vyhledávat datové schránky podle neúplných údajů (jen pro úředníky státní správy).

Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do datové schránky
Formulář umožňuje nahlásit a upravit změny o oprávněných osobách, které mají přístup do datové schránky.

Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
Formulář umožňuje smazání oprávněné osoby, která má přístup k datové schránce. Smazáním oprávněné osoby dojde k zneplatnění jejich přístupových údajů.

Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO
Vyplněním formuláře se nastaví datová schránka do speciálního režimu, kdy je možné doručovat komerční datové zprávy do dané datové schránky. V současné době je možné doručovat touto cestou pouze faktury, nebo obdobné žádosti o zaplacení. Tato služba je na straně ISDS zpoplatněna.

Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO
Podáním formuláře se zruší doručování komerčních zpráv do datové schránky. Je možné pouze komunikovat s orgány veřejné moci

______________________________________________________

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Obecní úřad Šaplava, Šaplava 3, 503 53 Smidary
Úřední doba: čtvrtek: 19.00 - 21.00 hod.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. . nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Kalendář

P Ú S Č P S N
31 1
Změna otevíracích hodin České pošty ve Smidarech
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3