Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Aktuality

Aktuality


Aktuální opatření Covid-19 od 03.05.

Datum konání: 3. 5. 2021

Pohyb lidí a shromažďování

většina omezení týkající se volného pohybu skončila s vypršením nouzového stavu k 11. dubnu, padl tak například zákaz opuštění okresu nebo nočního vycházení, některá další omezení skončila po rozhodnutí soudu (omezení setkávání členů rodiny a příbuzných, omezení počtu účastníků bohoslužby, zákaz zpěvu apod.)

při shromáždění venku mohou být účastníci ve skupinách po nejvýše 20 lidech, rozestupy mezi skupinami musí být alespoň 2 metry. Celkový počet účastníků není od 26. dubna omezen.

při shromáždění uvnitř musí účastníci dodržovat rozestupy alespoň 2 metry (s výjimkou členů domácnosti) a před vstupem do vnitřního prostoru si musí dezinfikovat ruce. Celkový počet účastníků není od 26. dubna omezen.

bohoslužby a další náboženské akce se mohou konat za stejných podmínek jako ostatní shromáždění, omezení počtu účastníků na deset procent kapacity či zákaz hromadného zpěvu jsou od 26. dubna zrušeny

svatby, pohřbu nebo vstupu do registrovaného partnerství se může ve vnitřních prostorách účastnit nejvýše 15 lidí

muzea, galerie a památky se od 3. května otevřou v krajích, kde je příznivá epidemická situace - jde o Královéhradecký, Plzeňský, Karlovarský, Středočeský a Liberecký kraj a Prahu. Podmínkou je, aby každá osoba měla uvnitř k dispozici 15 metrů čtverečních plochy. Návštěvník také musí mít respirátor a musí udržovat rozestup alespoň dva metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti. Nejsou povoleny skupinové prohlídky.

zavřena jsou divadla, kina nebo koncertní sály ve všech krajích

zakázány jsou koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté pro diváky, kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě (s některými výjimkami)

zakázány jsou dále spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází k setkání více než dvou lidí na jednom místě (s výjimkou svateb, pohřbů a vstupu do registrovaného partnerství)

Nošení roušky/respirátoru

je zakázán pohyb a pobyt na vybraných místech bez ochrany nosu a úst, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (například nanorouška, nanošátek apod.), splňující všechny technické podmínky a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % (například FFP2, KN95), vždy bez výdechového ventilu, případně zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek podle normy ČSN EN 14683+AC (dále jen "respirátor/rouška")

nosit respirátor/roušku je povinné ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště nebo místa ubytování), na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce (mimo sportování včetně jízdy na kole). Mimo zastavěné území pak tam, kde jsou na stejném místě a ve stejný čas alespoň 2 osoby vzdálené od sebe méně než 2 metry, s výjimkou členů domácnosti.

nosit respirátor/roušku je povinné také ve vnitřních prostorách prodejen, provozoven služeb, zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní péči, zařízeních sociálních služeb, na mezinárodních letištích, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech (pouze pokud cestující nejsou členy jedné domácnosti), ve školách a školských zařízeních (žáci základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu mohou používat i zdravotnické roušky nebo obdobný prostředek)

děti od 2 do 15 let mohou nosit typ ochrany stanovený pro vnitřní prostory staveb (tj. například i zdravotnickou roušku) i na ostatních místech uvedených v předchozím odstavci

ve výjimečných případech - kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele - je možné, aby učitel použil jako ochranu štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň dva metry od žáků nebo studentů

zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci respirátory nebo obdobnou ochranu v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Výjimkou je, pokud zaměstnanec v pracovní době nepřichází do kontaktu s jinými osobami. Příslušníci a zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému mohou používat masku nebo polomasku

z povinnosti platí řada výjimek: roušku nemusí nosit například děti do dvou let, děti v mateřské škole nebo dětské skupině, v pokoji na internátě nebo v domově mládeže apod. Výjimku mají také pacienti, klienti sociálních služeb, zaměstnanci při práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné dopravy (pokud nejsou při odbavení v kontaktu s cestujícími), soudci, přísedící, státní zástupci apod., moderátoři a redaktoři, sportovci nebo cvičící osoby (včetně běhu a jízdy na kole venku, pokud je dodržen odstup dva metry od cizích osob). Dále pak lidé s poruchou intelektu, autisté a lidé, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování zákazu.


Obchody a služby

otevřené mohou být jen vybrané obchody a služby - prodejny potravin, drogerie, lékárny, optiky, květinářství, trafiky, čerpací stanice, výdejny zboží z e-shopů, taxislužby, pohřební služby, myčky aut bez obsluhy, servisy telefonů a počítačů, prodejny krmiv, zahrádkářských a domácích potřeb. Od 12. dubna také prodejny dětského oblečení a obuvi, papírnictví, prádelny a čistírny, zámečnictví, provozovny s prodejem pietního zboží.

od 12. dubna mohou být otevřené stánky a mobilní provozovny trhovců, prodávat ale mohou jen ovoce a zeleninu, květiny a jiné rostliny, jejich plody, osiva, semena, mléko a výrobky z mléka, maso a výrobky z masa včetně živých ryb, vejce, pekařské a cukrářské výrobky, med a výrobky z medu

od 12. dubna mohou být otevřené knihovny, musí ale dodržovat některá hygienická opatření, jako je přítomnost maximálně jednoho čtenáře na 15 metrů čtverečních

od 3. května se otevřou vybrané služby spojené s péčí o tělo, péčí o zvířata nebo lázeňskou zdravotní péčí, a to za přísných hygienických pravidel. Podmínkou bude prokázat se antigenním nebo PCR testem, výjimku budou mít očkovaní nebo lidé, kteří v posledních 90 dnech covid prodělali.

zbývající obchody a služby se otevřou od pondělí 10. května

v obchodech nesmí být více než jeden zákazník na 15 metrů čtverečních plochy, zákazníci by měli dodržovat dvoumetrové rozestupy (pravidlo pro vstup do obchodů a dalších provozoven má několik výjimek: u obchodů do 15 metrů čtverečních se limit zákazníků nevztahuje na dítě do 15 let doprovázející dospělého a na asistenční doprovod zdravotně postižených. U všech ostatních obchodů se do limitu zákazníků nepočítají děti do šesti let v doprovodu dospělého. U rodičů s kočárky nesmí provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku a dítě v kočárku se nesmí počítat do limitu osob)

v nákupních centrech platí zákaz provozu dětských koutků a poskytování bezdrátového internetového připojení pro veřejnost. Stravovací zařízení v rámci obchodních center mohou fungovat jen přes okénko.

je omezen provoz lázeňské léčebně rehabilitační péče, lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Od 3. května budou moci do lázní jezdit za vlastní peníze nemocní po covidu.


Sport

venku může na jednom sportovišti být až šest dvoučlenných skupin, skupiny musí být nejméně 10 metrů od sebe, nejsou nutné roušky ani testování

je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), tanečních studií, posiloven a fitness center

je zakázán provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb

lyžařské areály musí být zavřené, lanovky a vleky nesmí vozit kromě lyžařů ani pěší. Výjimkou je provoz pro zajištění zásobování, zajištění dopravní obslužnosti nebo potřeby složek Integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, záchranná služba, horská služba atd.)

profesionální sportovní soutěže jsou povoleny ve specifickém režimu a bez diváků, amatérské soutěže jsou zakázány. Ministerstvo zdravotnictví může stanovit závazné podmínky pro jinak zakázané hromadné akce "v důležitém státním zájmu" nebo významná sportovní utkání nebo soutěže.

sportovci nebo cvičící nemusí nosit respirátor/roušku v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod., včetně běhu a jízdy na kole venku, pokud se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti. Dále je nemusí mít sportovci ve vnitřních a venkovních prostorech v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud jde o jejich povolání.


Restaurace a hotely

restaurace, hospody či kavárny musí mít zavřeno, fungovat mohou jen výdejní okénka (od 6:00 do 22:00), od 12. dubna už neplatí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti

fungovat mohou provozovny, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování v nemocnicích, věznicích apod.). Při zaměstnaneckém stravování smí u jednoho stolu sedět pouze jeden člověk, u větších stolů více lidí s rozestupem alespoň 2 metry nebo odděleni přepážkami

možné je také školní stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání

restaurace v ubytovacích zařízeních mohou fungovat pouze pro ubytované hosty, a to pouze v čase mezi 6:00 a 21:59 hodin

hotely, penziony a další ubytovaní služby musí být zavřené. Výjimkou je ubytování lidí, pro které je to nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (účel musí člověk prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele, provozovatel musí potvrzení vyžadovat a uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby); dále lidí s nařízenou pracovní povinnost podle krizového zákona; cizinců bez bydliště na území České republiky s oprávněním ke vstupu a pobytu; lidem s nařízenou izolací nebo karanténou.


Školy

od 12. dubna jsou otevřené školy pro část dětí - v povinném předškolním vzdělávání, v přípravných třídách, na prvním stupni základních škol a na jednoleté či dvouleté praktické škole

od 26. dubna se otevřely mateřské školy v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji, děti tam mohou chodit bez roušek a bez testů. V ostatních regionech mohou nadále školky navštěvovat pouze předškoláci za přísnějších hygienických pravidel.

od 26. dubna se obnovila praktická výuka ve středních školách a posledních ročnících vysokých škol, povinné je testování na covid-19

od 3. května se vrátí do škol žáci druhého stupně základních škol v Praze a šesti krajích - Karlovarském, Královéhradeckém, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém. Budou mít takzvanou rotační výuku, při které se třídy střídají po týdnu ve škole a doma. Ve zbylých regionech začne rotační výuka od pondělí 10. května.

otevřené jsou také základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro děti členů záchranného integrovaného systému

podmínkou pro přítomnost dětí v prezenční výuce je absolvování antigenního testu na covid-19, a to dvakrát týdně (od 3. května jednou týdně, dvakrát týdně jen žáci druhého stupně), přičemž první test musí proběhnout v den prvního nástupu do školy. Druhou podmínkou je absence příznaků covidu-19. Testy nebudou muset podstupovat ti, kteří prodělali nemoc v posledních 90 dnech, ti, kteří se prokáží platným testem z oficiálního testovacího centra, nebo ti, kteří prošli kompletním očkováním. Testovat se musí i zaměstnanci škol – ti, kteří přicházejí do styku s dětmi dvakrát týdně, ostatní jednou.

školy s nejvýše 75 žáky na 1. stupni, které mají pro 1. stupeň samostatnou budovu včetně školní jídelny, budou fungovat normálně. V ostatních případech je zavedeno týdenní střídání, do školy dochází vždy jen polovina tříd

ostatní žáci a studenti, pro které zatím nejsou školy otevřené, pokračují v distanční výuce

povoleny jsou skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem a žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině

povoleny jsou individuální konzultace a individuální prezenční výuka na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou

obnoven je praktický výcvik v řízení motorových vozidel žáků a studentů v rámci jejich odborné přípravy v oborech, u kterých je získání řidičského oprávnění součástí vzdělávání

studenti mohou pobývat na internátech a kolejích

zakázány jsou školy v přírodě


Úřady

úřady mohou fungovat bez omezení standardních úředních hodin

úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním, pokud je to možné, možnost osobního kontaktu ale úřady musí zachovat

propadlým řidičským průkazům se prodlužuje platnost, doklady tak není nutné měnit. Podmínkou je, že platnost dokladu vypršela v době, kdy v Česku platil poslední nouzový stav (tj. od 5. října 2020 do 11. dubna 2021). Opatření zatím platí po dobu nouzového stavu. Odklad se týká také technické kontroly aut.


Zdravotnická a sociální zařízení

platí zákaz návštěv pacientů v nemocnicích u lidí na lůžkách akutní péče, výjimkou je přítomnost u porodu, návštěva dětí a pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění

přítomnost u porodu je povolena při splnění podmínek: porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami, třetí osoba se podrobí stejným pravidlům jako osoba navštěvující pacienta (podrobení se POC testu nebo doklad o negativním testu či PCR vyšetření absolvovaného nejdéle 48 hodin před návštěvou; certifikát o očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dní; nebo doklad o prodělání covidu v posledních 90 dnech)

povoleny jsou návštěvy v domovech pro seniory a dalších pobytových zařízeních sociálních služeb. Podmínkou je kromě respirátoru také negativní výsledek testu na covid-19. Za stejných podmínek jsou aktuálně povoleny v zařízeních dlouhodobé a následné péče, tedy například léčebnách dlouhodobě nemocných, hospicech, psychiatrických nemocnicích nebo rehabilitačních ústavech.


Příjezd do Česka

v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) musí člověk neprodleně oznámit tuto skutečnost telefonicky či e-mailem svému lékaři (lidé bez lékaře jakémukoli praktickému nebo dětskému lékaři)

při přechodu státní hranice se musí lidé podrobit kontrole příznaků infekce, při zjištění příznaků musí spolupracovat se zdravotníky při odběru vzorku

lidé, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu zemí se středním, vysokým nebo velmi vysokým rizikem, musí před vstupem do ČR vyplnit elektronický Příjezdový formulář, mít písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu na covid (antigenní test nesmí být starší než 24 hodin, PCR test 72 hodin před započetím cesty) a musí předložit na vyžádání doklad o vyplnění Příjezdového formuláře. Cestující ze zemí s vysokým rizikem se k tomu musí do 5 dnů na vlastní náklady podrobit PCR testu. Při cestě ze zemí s velmi vysokým rizikem je nutné podrobit se PCR testu mezi 5. a 14. dnem po vstupu na území ČR, pokud orgán ochrany veřejného zdraví nerozhodl o jiných karanténních opatřeních.

pravidla uvedená v předcházejícím odstavci neplatí pro pracovníky mezinárodní dopravy, pro občany Evropské unie (včetně občanů České republiky a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU), kteří letecky tranzitují do 12 hodin přes Česko, nebo cestují do nebo z Česka na dobu nepřesahující 12 hodin, pro děti do pěti let, profesionální sportovce, diplomaty, přeshraniční pracovníky, žáky a studenty a dalších osob za stanovených podmínek. Neplatí také pro občany ČR, EU a držitele dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v angličtině od lékaře z ČR nebo EU o tom, že nemají klinické známky covidu-19, prokazatelně nemoc prodělali, absolvovali izolaci po pozitivním PCR testu a od prvního pozitivního výsledku testu uplynulo alespoň 14 dní, ne však více než 90 dní.

je zakázán vstup na území Česka občanům třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu covidu-19. Neplatí to však pro cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii a v dalších vyjmenovaných případech.

občané České republiky a jejich rodinní příslušníci, občané EU s potvrzením o přechodném pobytu na území ČR a cizinci s povolením k trvalému pobytu v ČR musí před vstupem mít písemné potvrzení o výsledku antigenního nebo PCR testu, pokud pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států se středním či vysokým rizikem a přicestovali veřejnou dopravou, při cestě ze země s velmi vysokým rizikem pak vždy. Lidé, kteří do ČR nepřijeli veřejnou dopravou, se musí podrobit testu do pěti dnů.

je zakázáno cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy: Botswana, Brazílie, Eswatini (Svazijsko), Jihoafrická republika, Keňa, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Peru, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie a Zimbabwe.

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/platna-nova-opatreni-covid-koronavirus-skoly-restaurace-rous/r~efe8232e0d2711eba6f6ac1f6b220ee8/


Autor: Michal Habich Publikováno 5. 5. 2021 15:50

Balíčky, podle kterých se bude v Česku rozvolňovat

Datum konání: 23. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek připravilo balíčky, podle kterých se bude v Česku rozvolňovat. Řídit se to bude podle počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní. Termíny rozvolňování bude vláda představovat postupně, stejně jako detailnější režimová opatření.

Balíčky.png

Balíček 1 (od 12. dubna, část 26. dubna)

 • papírnictví a prodejny s oblečením a obuví pro děti (již se uskutečnilo)
 • zoologické a botanické zahrady v omezeném režimu (již se uskutečnilo)
 • venkovní trhy, ale pouze potraviny (již se uskutečnilo)
 • Venkovní prostory muzeí a expozic

Balíček 2 (od 3. 5. 2021, nebudou-li k 26. 4. známky zhoršování epidemie)

 • služby péče o tělo v režimu dvou osob. Obě budou muset mít negativní test (PCR či antigenní), ochranu dýchacích cest. Týkat se to nebude činností, při kterých dochází k narušení integrity kůže
 • provozovny péče o zvířata
 • dosud uzavřený maloobchod za předpokladu, že bude celostátní incidence pod 100 případů na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dnů
 • veškerý sortiment na venkovních trzích za předpokladu, že bude celostátní incidence pod 100 případů na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dnů
 • lázně pro lidi, kteří prodělali covid 
 • galerie, muzea a památky bez skupinových prohlídek v krajích, kde bude pod 100 případů na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dnů

Balíček 3 (když bude pod 100 případů na 100 tisíc za posledních 7 dnů)

 • ostatní služby s ochranou dýchacích cest a s omezením
 • svatby a pohřby (navýšení počtu účastníků venku na 30 osob)

Balíček 4 (když bude pod 75 případů na 100 tisíc za posledních 7 dnů)

 • divadla, koncerty venku s epidemiologickými pravidly
 • hrady a zámky s epidemiologickými pravidly
 • zahrádky restaurací s s opatřeními 
 • hotely a penziony, zaplněny budou moci být jen z 25 procent, podmínkou bude test 
 • sport venku ve skupinách maximálně 20 osob 
 • sport uvnitř v režimu 1:1 s testem
 • svatby a pohřby (uvnitř maximálně 30 osob, venku maximálně 50 osob)

Balíček 5  (když bude pod 50 případů na 100 tisíc za posledních 7 dnů) 

 • bazény, sauny, wellness s testem
 • divadla a koncerty uvnitř s omezením 
 • kina s protiepidemickým opatřením a testem
 • interiéry restaurací s testem, platit budou protiepidemická opatření
 • bazény, sauny, wellness s testem
 • sport uvnitř s testem
 • svatby a pohřby (uvnitř maximálně 100 osob, venku maximálně 250 osob)

 Balíček 6 (když bude pod 25 případů na 100 tisíc za posledních 7 dnů) 

ochrana dýchacích cest a další opatření budou upřesněna


Autor: Michal Habich Publikováno 23. 4. 2021 20:06

Informace o konkursu, ZŠ a MŠ, Nepolisy

Škola Nepolisy

Konkurs_Nepolisy_04_2021.pdf


Autor: Michal Habich Publikováno 23. 4. 2021 20:00

Finanční úřad v NB znovu otevírá své pracoviště

Datum konání: 19. 4. 2021

Finanční správa

 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje na otevření pracovišť 2 + 2.

 Od 19. dubna 2021 budou služby na těchto pracovištích poskytovány standardně v úřední dny v pondělí a ve středu (od 8:00 do 17:00 hodin).

 V Královéhradeckém kraji se jedná o tato pracoviště:

 • Nový Bydžov
 • Jaroměř
 • Broumov
 • Dvůr Králové nad Labem
 • Hořice
 • Nová Paka
 • Kostelec nad Orlicí

Více informací lze získat na https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady 

 

Autor: Michal Habich Publikováno 20. 4. 2021 21:37

Aktuální opatření Covid-19 od 12.04.

Datum konání: 12. 4. 2021

Covid-19

Pohyb lidí a shromažďování

od 12. dubna skončily zákazy týkající se volného pohybu, například zákaz opuštění okresu nebo zákaz nočního vycházení

zakázáno je setkávání více než dvou lidí, s výjimkou členů domácnosti, kolegů ze stejného zaměstnání nebo dětí a žáků ve škole

shromáždění se mohou konat pouze venku, může se jich účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami alespoň 2 metry

na bohoslužbách a jiných náboženských shromážděních může být obsazeno maximálně 10 procent míst k sezení, minimální rozestup účastníků je dva metry s výjimkou členů domácnosti, povinná je dezinfekce rukou, je zakázán hromadný zpěv

svatby, pohřbu nebo vstupu do registrovaného partnerství se může ve vnitřních prostorách účastnit nejvýše 15 lidí

Nošení roušky/respirátoru

je zakázán pohyb a pobyt na vybraných místech bez ochrany nosu a úst, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (například nanorouška, nanošátek apod.), splňující všechny technické podmínky a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % (například FFP2, KN95), vždy bez výdechového ventilu, případně zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek podle normy ČSN EN 14683+AC (dále jen "respirátor/rouška")

nosit respirátor/roušku je povinné ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště nebo místa ubytování), na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce (mimo sportování včetně jízdy na kole). Mimo zastavěné území pak tam, kde jsou na stejném místě a ve stejný čas alespoň 2 osoby vzdálené od sebe méně než 2 metry, s výjimkou členů domácnosti.

nosit respirátor/roušku je povinné také ve vnitřních prostorách prodejen, provozoven služeb, zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní péči, zařízeních sociálních služeb, na mezinárodních letištích, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech (pouze pokud cestující nejsou členy jedné domácnosti), ve školách a školských zařízeních (žáci základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu mohou používat i zdravotnické roušky nebo obdobný prostředek podle normy ČSN EN 14683+AC)

děti od 2 do 15 let mohou nosit typ ochrany stanovený pro vnitřní prostory staveb (tj. například i zdravotnickou roušku) i na ostatních místech uvedených v předchozím odstavci

ve výjimečných případech - kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele - je možné, aby učitel použil jako ochranu štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň dva metry od žáků nebo studentů

zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci respirátory nebo obdobnou ochranu v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Výjimkou je, pokud zaměstnanec v pracovní době nepřichází do kontaktu s jinými osobami.

příslušníci a zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému mohou používat masku nebo polomasku

z povinnosti platí řada výjimek: roušku nemusí nosit například děti do dvou let, děti v mateřské škole nebo dětské skupině, v pokoji na internátě nebo v domově mládeže apod. Výjimku mají také pacienti, klienti sociálních služeb, zaměstnanci při práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné dopravy (pokud nejsou při odbavení v kontaktu s cestujícími), soudci, přísedící, státní zástupci apod., moderátoři a redaktoři, sportovci nebo cvičící osoby (včetně běhu a jízdy na kole venku, pokud je dodržen odstup dva metry od cizích osob). Dále pak lidé s poruchou intelektu, autisté a lidé, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování zákazu.


Obchody a služby

otevřené mohou být jen vybrané obchody a služby - prodejny potravin, drogerie, lékárny, optiky, květinářství, trafiky, čerpací stanice, výdejny zboží z e-shopů, taxislužby, pohřební služby, myčky aut bez obsluhy, servisy telefonů a počítačů, prodejny krmiv, zahrádkářských a domácích potřeb

od 12. dubna mohou být otevřené také další obchody a služby - prodejny dětského oblečení a obuvi, papírnictví, prádelny a čistírny, zámečnictví, provozovny s prodejem pietního zboží

v obchodech nesmí být více než jeden zákazník na 15 metrů čtverečních plochy, zákazníci by měli dodržovat dvoumetrové rozestupy (pravidlo pro vstup do obchodů a dalších provozoven má několik výjimek: u obchodů do 15 metrů čtverečních se limit zákazníků nevztahuje na dítě do 15 let doprovázející dospělého a na asistenční doprovod zdravotně postižených. U všech ostatních obchodů se do limitu zákazníků nepočítají děti do šesti let v doprovodu dospělého. U rodičů s kočárky nesmí provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku a dítě v kočárku se nesmí počítat do limitu osob)

v nákupních centrech platí zákaz provozu dětských koutků a poskytování bezdrátového internetového připojení pro veřejnost. Stravovací zařízení v rámci obchodních center mohou fungovat jen přes okénko.

od 12. dubna se mohou otevřít stánky a mobilní provozovny trhovců, prodávat ale mohou jen ovoce a zeleninu, květiny a jiné rostliny, jejich plody, osiva, semena, mléko a výrobky z mléka, maso a výrobky z masa včetně živých ryb, vejce, pekařské a cukrářské výrobky, med a výrobky z medu

od 12. dubna se mohou otevřít knihovny, musí ale dodržovat některá hygienická opatření, jako je přítomnost maximálně jednoho čtenáře na 15 metrů čtverečních

holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a provozovny obdobných služeb jsou zavřené

je omezen provoz lázeňské léčebně rehabilitační péče, lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění


Sport

venku může na jednom sportovišti být až šest dvoučlenných skupin, skupiny musí být nejméně 10 metrů od sebe, nejsou nutné roušky ani testování

je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), tanečních studií, posiloven a fitness center

je zakázán provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb

lyžařské areály musí být zavřené, lanovky a vleky nesmí vozit kromě lyžařů ani pěší. Výjimkou je provoz pro zajištění zásobování, zajištění dopravní obslužnosti nebo potřeby složek Integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, záchranná služba, horská služba atd.)

profesionální sportovní soutěže jsou povoleny ve specifickém režimu a bez diváků, amatérské soutěže jsou zakázány. Ministerstvo zdravotnictví může stanovit závazné podmínky pro jinak zakázané hromadné akce "v důležitém státním zájmu" nebo významná sportovní utkání nebo soutěže.

sportovci nebo cvičící nemusí nosit respirátor/roušku v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod., včetně běhu a jízdy na kole venku, pokud se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti. Dále je nemusí mít sportovci ve vnitřních a venkovních prostorech v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud jde o jejich povolání.

ministerstvo důrazně doporučilo provozovatelům uzavřít dětská hřiště, záleží ale na jejich rozhodnutí


Restaurace a hotely

restaurace či kavárny musí mít zavřeno, fungovat mohou jen výdejní okénka (do 22:00), od 12. dubna už neplatí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti

hotely či penziony musí mít zavřeno pro turistické pobyty, povoleno je ubytovávat pouze hosty na služebních cestách, pokud je to nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (účel musí člověk prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele a provozovatel musí potvrzení vyžadovat a uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby)

ubytovat se mohou lidé s nařízenou izolací nebo karanténou a také cizinci, kteří nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu


Školy

od 12. dubna se otevírají školy pro děti v povinném předškolním vzdělávání, v přípravných třídách, na 1. stupni základních škol nebo na jednoleté či dvouleté praktické škole. Pro ostatní žáky jsou školy zavřené. Školy v okrese Děčín se otevřou až o týden později, v pondělí 19. dubna.

podmínkou pro přítomnost dětí v prezenční výuce je absolvování neinvazivního antigenního testu na covid-19, a to dvakrát týdně, přičemž první test musí proběhnout v den prvního nástupu do školy. Testovat se budou muset i zaměstnanci škol – ti, kteří přicházejí do styku s dětmi dvakrát týdně, ostatní jednou. Druhou podmínkou je absence příznaků covidu-19. Testy nebudou muset podstupovat ti, kteří prodělali nemoc v posledních 90 dnech, ti, kteří se prokáží platným testem z oficiálního testovacího centra, nebo ti, kteří prošli kompletním očkováním.

školy s nejvýše 75 žáky na 1. stupni, které mají pro 1. stupeň samostatnou budovu včetně školní jídelny, budou fungovat normálně. V ostatních případech je zavedeno týdenní střídání tříd, do školy dochází vždy jen polovina tříd

povoleny jsou skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem a žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině

povoleny jsou individuální konzultace a individuální prezenční výuka na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou

otevřené jsou také základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro děti členů záchranného integrovaného systému

ostatní žáci a studenti, pro které zatím nejsou školy otevřené, pokračují v distanční výuce

obnoven je praktický výcvik v řízení motorových vozidel žáků a studentů v rámci jejich odborné přípravy v oborech, u kterých je získání řidičského oprávnění součástí vzdělávání

studenti mohou pobývat na internátech a kolejích

zakázány jsou školy v přírodě


Úřady

úřady mohou fungovat bez omezení standardních úředních hodin

úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním, pokud je to možné, možnost osobního kontaktu ale úřady musí zachovat

propadlým řidičským průkazům se prodlužuje platnost, doklady tak není nutné měnit. Podmínkou je, že platnost dokladu vypršela v době, kdy v Česku platil poslední nouzový stav (tj. od 5. října 2020 do 11. dubna 2021). Opatření zatím platí po dobu nouzového stavu. Odklad se týká také technické kontroly aut.


Zdravotnická a sociální zařízení

platí zákaz návštěv pacientů v nemocnicích u lidí na lůžkách akutní péče, výjimkou je přítomnost otce u porodu, návštěva dětí a pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění

přítomnost u porodu je povolena jen při splnění několika podmínek: jde o rodiče dítěte nebo osobu žijící s rodičkou ve společné domácnosti, porod probíhá v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, je zamezen kontakt s ostatními rodičkami, podrobí se měření teploty před vstupem, která musí být nižší než 37,0 stupně Celsia, nesmí mít příznaky nemoci covid-19, používá minimálně chirurgickou roušku (nikoli látkovou)

povoleny jsou návštěvy v domovech pro seniory a dalších pobytových zařízeních sociálních služeb. Podmínkou je kromě respirátoru nejméně třídy FFP2 nebo KN95 také negativní výsledek testu na covid-19. Za stejných podmínek jsou aktuálně povoleny v zařízeních dlouhodobé a následné péče, tedy například léčebnách dlouhodobě nemocných, hospicech, psychiatrických nemocnicích nebo rehabilitačních ústavech.


Příjezd do Česka

je zakázán pobyt cizinců na území České republiky, pokud po 30. lednu přicestovali z jiného důvodu než povolují výjimky (např. zaměstnání či podnikání, zásobování, nezbytné cesty za rodinou, vyřízení neodkladných úředních záležitostí, účast na svatbě či pohřbu apod.) nebo pokud přicestovali v rozporu s ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví

člověk, který pobýval déle než 12 hodin v posledních 14 dnech ve státech, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu covidu-19, musí před vstupem do Česka vyplnit on-line příjezdový formulář a do 5 dnů od vstupu na území Česka se na vlastní náklady podrobit PCR testu. U nezbytných cest (ne pro cesty za rekreací, lyžováním, zábavou apod.) je prodloužená možnost cestovat bez povinnosti vyplnění formuláře a podrobení se testu z 12 na 24 hodin.

při přechodu státní hranice se musí člověk podrobit kontrole na příznaky covidu-19, pokud se u něj potvrdí, musí spolupracovat se zdravotníky při odběru vzorku

v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) musí člověk neprodleně oznámit tuto skutečnost na dálku (například telefonicky či e-mailem) svému praktickému lékaři

Plná znění všech opatření jsou zveřejněna na stránkách Vlády ČR nebo Covid Portálu covid.gov.cz.

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/platna-nova-opatreni-covid-koronavirus-skoly-restaurace-rous/r~efe8232e0d2711eba6f6ac1f6b220ee8/

 

Autor: Michal Habich Publikováno 12. 4. 2021 19:48

Nový vlakový jízdní řád z Ohnišťan (od 06.04.2021)

Datum konání: 6. 4. 2021

20210331_100404.jpg


Autor: Michal Habich Publikováno 4. 4. 2021 22:14

Sčítání lidu 2021

Datum konání: 26. 3. 2021

Sčítání lidu 2021

Sčítání lidu začíná o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března. Od tohoto momentu do pátku 9. dubna bude možné vyplnit online elektronický sčítací formulář. Ten, kdo formulář v těchto čtrnácti dnech nevyplní, se musí sečíst za pomoci tištěného formuláře, a to v období od soboty 17. dubna do úterý 11. května. Výsledky budou k dispozici na přelomu tohoto a příštího roku.

Kde a jak lze formulář vyplnit?

Formulář lze vyplnit dvěma způsoby, a to v elektronické či v tištěné podobě. V prvním případě jej lze nalézt na webových stránkách scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání2021. K přihlášení do formuláře je pak nutné zadat číslo platného osobního dokladu, jako je občanský průkaz či cestovní pas, a datum narození. 

Pokud máte elektronickou či bankovní identitu nebo datovou schránku, je možné přihlásit se i skrze ně. Formulář je rozdělený do několika částí, mezi kterými je možné se vracet. Na konci budete vyzváni ke kontrole vyplněných údajů. Po odeslání již není možné provádět úpravy.

Ten, kdo elektronický formulář v uvedené lhůtě nevyplní, musí informace poskytnout za pomoci tištěného formuláře. V takovém případě přijde na danou adresu oznámení o termínu návštěvy sčítacího komisaře. 

Ten pak předá sčítací formulář včetně obálky určené k zaslání vyplněného formuláře. Adresa na ní je předtištěná a odeslání je zdarma. Formulář je také možné si sám vyzvednout, a to na kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Na těch je také možné vyplněný formulář odevzdat, případně jej stačí vhodit do jakékoliv poštovní schránky.

Kde se sečíst online

Elektronický formulář lze vyplnit na webových stránkách scitani.cz či v mobilní aplikaci Sčítání2021. Webové stránky jsou dostupné zde, aplikace pro mobilní telefony s operačním systémem Android zde, pro mobilní telefony značky Apple zde.

 

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/scitani-lidu-2021-otazky-a-odpovedi-prehledne.A210322_130614_domaci_knn


Autor: Michal Habich Publikováno 24. 3. 2021 15:34

Nová mapa zapomenutých pozemků

Datum konání: 13. 3. 2021

Více než 170 tisíc pozemků a nemovitostí po celém Česku nemá jasného majitele. Dohledat se je snaží Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ten zároveň vyzývá občany, aby si na stránkách úřadu zkontrolovali, zda jim některý z "opuštěných" pozemků nepatří. V roce 2023 totiž nenávratně propadnou státu

Výstřižekpozemky.JPG


Autor: Michal Habich Publikováno 13. 3. 2021 21:49

Výzva - Kotlíkové dotace

Královéhradecký kraj v rámci dotačního programu vyhlásil dodatečnou výzvu na kotlíkové dotace
komín
 
Účelem výzvy je náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech.
 
Podpořena bude výměna zdrojů vytápění na pevná paliva s ručním přikládáním za:
 • kotel pouze na biomasu
 • plynový kondenzační kotel
 • tepelné čerpadlo
Registrace pořadových čísel pro podání žádosti proběhne 24.02.2021 od 10 do 13 hodin prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje. Kapacita této výzvy je 500 pořadových míst. Jedná se o doplnění zásobníku projektů, jehož první část byla vytvořena ve výzvě 20OPK01 v loňském roce na podzim.
 
Kraj mezi žadatele tentokrát rozdělí cca 11,5 milionu korun. Dotace bude opět sloužit na výměnu kotlů s ručním přikládáním první a druhé emisní třídy za kotel na biomasu (ruční i automat), plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Podporu není možné získat na výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním, stávajícího plynového kotle nebo lokálních topidel, jako jsou krbová nebo akumulační kamna.
 
Stejně jako v předchozích kolech kotlíkových dotací mohou o finanční podporu žádat lidé, kteří si chystají pořídit, nebo si již pořídili nový zdroj vytápění a splňují podmínky pro poskytnutí dotace.
 
Pracovníci „kotlíkových dotací“ jsou k dispozici pro telefonické konzultace každý den – viz kontakty níže:
 • Bc. Iveta Lásková, tel: 495 817 283, mobil: 725 948 531, e-mail: ivlaskova@kr-kralovehradecky.cz
 • Ing. Luboš Pechánek, tel: 495 817 176, mobil: 702 075 891, e-mail: lpechanek@kr-kralovehradecky.cz
 • Ing. Lenka Rychterová, tel: 495 817 237, mobil: 725 948 529, e-mail: lrychterova@kr-kralovehradecky.cz
 • Jana Trojanová, tel: 495 817 282, mobil: 702 196 324, e-mail: jtrojanova@kr-kralovehradecky.cz
 • Ing. Martina Pavlistová, tel.: 495 817 157, mobil: 601 350 994, e-mail: mpavlistova@kr-kralovehradecky.cz
 • Alena Zachariášová, tel: 495 817 381, mobil: 724 326 435, e-mail: azachariasova@kr-kralovehradecky.cz
 

Autor: Michal Habich Publikováno 29. 1. 2021 17:59


kalendar

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3
Aktuální opatření Covid-19 od 03.05.
4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Summer Madness 2
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6