Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 5 10 14

Aktuální opatření Covid-19 od 12.04.

Datum konání: 12. 4. 2021

Covid-19

Pohyb lidí a shromažďování

od 12. dubna skončily zákazy týkající se volného pohybu, například zákaz opuštění okresu nebo zákaz nočního vycházení

zakázáno je setkávání více než dvou lidí, s výjimkou členů domácnosti, kolegů ze stejného zaměstnání nebo dětí a žáků ve škole

shromáždění se mohou konat pouze venku, může se jich účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami alespoň 2 metry

na bohoslužbách a jiných náboženských shromážděních může být obsazeno maximálně 10 procent míst k sezení, minimální rozestup účastníků je dva metry s výjimkou členů domácnosti, povinná je dezinfekce rukou, je zakázán hromadný zpěv

svatby, pohřbu nebo vstupu do registrovaného partnerství se může ve vnitřních prostorách účastnit nejvýše 15 lidí

Nošení roušky/respirátoru

je zakázán pohyb a pobyt na vybraných místech bez ochrany nosu a úst, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (například nanorouška, nanošátek apod.), splňující všechny technické podmínky a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % (například FFP2, KN95), vždy bez výdechového ventilu, případně zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek podle normy ČSN EN 14683+AC (dále jen "respirátor/rouška")

nosit respirátor/roušku je povinné ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště nebo místa ubytování), na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce (mimo sportování včetně jízdy na kole). Mimo zastavěné území pak tam, kde jsou na stejném místě a ve stejný čas alespoň 2 osoby vzdálené od sebe méně než 2 metry, s výjimkou členů domácnosti.

nosit respirátor/roušku je povinné také ve vnitřních prostorách prodejen, provozoven služeb, zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní péči, zařízeních sociálních služeb, na mezinárodních letištích, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech (pouze pokud cestující nejsou členy jedné domácnosti), ve školách a školských zařízeních (žáci základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu mohou používat i zdravotnické roušky nebo obdobný prostředek podle normy ČSN EN 14683+AC)

děti od 2 do 15 let mohou nosit typ ochrany stanovený pro vnitřní prostory staveb (tj. například i zdravotnickou roušku) i na ostatních místech uvedených v předchozím odstavci

ve výjimečných případech - kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele - je možné, aby učitel použil jako ochranu štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň dva metry od žáků nebo studentů

zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci respirátory nebo obdobnou ochranu v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Výjimkou je, pokud zaměstnanec v pracovní době nepřichází do kontaktu s jinými osobami.

příslušníci a zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému mohou používat masku nebo polomasku

z povinnosti platí řada výjimek: roušku nemusí nosit například děti do dvou let, děti v mateřské škole nebo dětské skupině, v pokoji na internátě nebo v domově mládeže apod. Výjimku mají také pacienti, klienti sociálních služeb, zaměstnanci při práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné dopravy (pokud nejsou při odbavení v kontaktu s cestujícími), soudci, přísedící, státní zástupci apod., moderátoři a redaktoři, sportovci nebo cvičící osoby (včetně běhu a jízdy na kole venku, pokud je dodržen odstup dva metry od cizích osob). Dále pak lidé s poruchou intelektu, autisté a lidé, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování zákazu.


Obchody a služby

otevřené mohou být jen vybrané obchody a služby - prodejny potravin, drogerie, lékárny, optiky, květinářství, trafiky, čerpací stanice, výdejny zboží z e-shopů, taxislužby, pohřební služby, myčky aut bez obsluhy, servisy telefonů a počítačů, prodejny krmiv, zahrádkářských a domácích potřeb

od 12. dubna mohou být otevřené také další obchody a služby - prodejny dětského oblečení a obuvi, papírnictví, prádelny a čistírny, zámečnictví, provozovny s prodejem pietního zboží

v obchodech nesmí být více než jeden zákazník na 15 metrů čtverečních plochy, zákazníci by měli dodržovat dvoumetrové rozestupy (pravidlo pro vstup do obchodů a dalších provozoven má několik výjimek: u obchodů do 15 metrů čtverečních se limit zákazníků nevztahuje na dítě do 15 let doprovázející dospělého a na asistenční doprovod zdravotně postižených. U všech ostatních obchodů se do limitu zákazníků nepočítají děti do šesti let v doprovodu dospělého. U rodičů s kočárky nesmí provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku a dítě v kočárku se nesmí počítat do limitu osob)

v nákupních centrech platí zákaz provozu dětských koutků a poskytování bezdrátového internetového připojení pro veřejnost. Stravovací zařízení v rámci obchodních center mohou fungovat jen přes okénko.

od 12. dubna se mohou otevřít stánky a mobilní provozovny trhovců, prodávat ale mohou jen ovoce a zeleninu, květiny a jiné rostliny, jejich plody, osiva, semena, mléko a výrobky z mléka, maso a výrobky z masa včetně živých ryb, vejce, pekařské a cukrářské výrobky, med a výrobky z medu

od 12. dubna se mohou otevřít knihovny, musí ale dodržovat některá hygienická opatření, jako je přítomnost maximálně jednoho čtenáře na 15 metrů čtverečních

holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a provozovny obdobných služeb jsou zavřené

je omezen provoz lázeňské léčebně rehabilitační péče, lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění


Sport

venku může na jednom sportovišti být až šest dvoučlenných skupin, skupiny musí být nejméně 10 metrů od sebe, nejsou nutné roušky ani testování

je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), tanečních studií, posiloven a fitness center

je zakázán provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb

lyžařské areály musí být zavřené, lanovky a vleky nesmí vozit kromě lyžařů ani pěší. Výjimkou je provoz pro zajištění zásobování, zajištění dopravní obslužnosti nebo potřeby složek Integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, záchranná služba, horská služba atd.)

profesionální sportovní soutěže jsou povoleny ve specifickém režimu a bez diváků, amatérské soutěže jsou zakázány. Ministerstvo zdravotnictví může stanovit závazné podmínky pro jinak zakázané hromadné akce "v důležitém státním zájmu" nebo významná sportovní utkání nebo soutěže.

sportovci nebo cvičící nemusí nosit respirátor/roušku v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod., včetně běhu a jízdy na kole venku, pokud se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti. Dále je nemusí mít sportovci ve vnitřních a venkovních prostorech v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud jde o jejich povolání.

ministerstvo důrazně doporučilo provozovatelům uzavřít dětská hřiště, záleží ale na jejich rozhodnutí


Restaurace a hotely

restaurace či kavárny musí mít zavřeno, fungovat mohou jen výdejní okénka (do 22:00), od 12. dubna už neplatí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti

hotely či penziony musí mít zavřeno pro turistické pobyty, povoleno je ubytovávat pouze hosty na služebních cestách, pokud je to nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (účel musí člověk prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele a provozovatel musí potvrzení vyžadovat a uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby)

ubytovat se mohou lidé s nařízenou izolací nebo karanténou a také cizinci, kteří nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu


Školy

od 12. dubna se otevírají školy pro děti v povinném předškolním vzdělávání, v přípravných třídách, na 1. stupni základních škol nebo na jednoleté či dvouleté praktické škole. Pro ostatní žáky jsou školy zavřené. Školy v okrese Děčín se otevřou až o týden později, v pondělí 19. dubna.

podmínkou pro přítomnost dětí v prezenční výuce je absolvování neinvazivního antigenního testu na covid-19, a to dvakrát týdně, přičemž první test musí proběhnout v den prvního nástupu do školy. Testovat se budou muset i zaměstnanci škol – ti, kteří přicházejí do styku s dětmi dvakrát týdně, ostatní jednou. Druhou podmínkou je absence příznaků covidu-19. Testy nebudou muset podstupovat ti, kteří prodělali nemoc v posledních 90 dnech, ti, kteří se prokáží platným testem z oficiálního testovacího centra, nebo ti, kteří prošli kompletním očkováním.

školy s nejvýše 75 žáky na 1. stupni, které mají pro 1. stupeň samostatnou budovu včetně školní jídelny, budou fungovat normálně. V ostatních případech je zavedeno týdenní střídání tříd, do školy dochází vždy jen polovina tříd

povoleny jsou skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem a žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině

povoleny jsou individuální konzultace a individuální prezenční výuka na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou

otevřené jsou také základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro děti členů záchranného integrovaného systému

ostatní žáci a studenti, pro které zatím nejsou školy otevřené, pokračují v distanční výuce

obnoven je praktický výcvik v řízení motorových vozidel žáků a studentů v rámci jejich odborné přípravy v oborech, u kterých je získání řidičského oprávnění součástí vzdělávání

studenti mohou pobývat na internátech a kolejích

zakázány jsou školy v přírodě


Úřady

úřady mohou fungovat bez omezení standardních úředních hodin

úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním, pokud je to možné, možnost osobního kontaktu ale úřady musí zachovat

propadlým řidičským průkazům se prodlužuje platnost, doklady tak není nutné měnit. Podmínkou je, že platnost dokladu vypršela v době, kdy v Česku platil poslední nouzový stav (tj. od 5. října 2020 do 11. dubna 2021). Opatření zatím platí po dobu nouzového stavu. Odklad se týká také technické kontroly aut.


Zdravotnická a sociální zařízení

platí zákaz návštěv pacientů v nemocnicích u lidí na lůžkách akutní péče, výjimkou je přítomnost otce u porodu, návštěva dětí a pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění

přítomnost u porodu je povolena jen při splnění několika podmínek: jde o rodiče dítěte nebo osobu žijící s rodičkou ve společné domácnosti, porod probíhá v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, je zamezen kontakt s ostatními rodičkami, podrobí se měření teploty před vstupem, která musí být nižší než 37,0 stupně Celsia, nesmí mít příznaky nemoci covid-19, používá minimálně chirurgickou roušku (nikoli látkovou)

povoleny jsou návštěvy v domovech pro seniory a dalších pobytových zařízeních sociálních služeb. Podmínkou je kromě respirátoru nejméně třídy FFP2 nebo KN95 také negativní výsledek testu na covid-19. Za stejných podmínek jsou aktuálně povoleny v zařízeních dlouhodobé a následné péče, tedy například léčebnách dlouhodobě nemocných, hospicech, psychiatrických nemocnicích nebo rehabilitačních ústavech.


Příjezd do Česka

je zakázán pobyt cizinců na území České republiky, pokud po 30. lednu přicestovali z jiného důvodu než povolují výjimky (např. zaměstnání či podnikání, zásobování, nezbytné cesty za rodinou, vyřízení neodkladných úředních záležitostí, účast na svatbě či pohřbu apod.) nebo pokud přicestovali v rozporu s ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví

člověk, který pobýval déle než 12 hodin v posledních 14 dnech ve státech, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu covidu-19, musí před vstupem do Česka vyplnit on-line příjezdový formulář a do 5 dnů od vstupu na území Česka se na vlastní náklady podrobit PCR testu. U nezbytných cest (ne pro cesty za rekreací, lyžováním, zábavou apod.) je prodloužená možnost cestovat bez povinnosti vyplnění formuláře a podrobení se testu z 12 na 24 hodin.

při přechodu státní hranice se musí člověk podrobit kontrole na příznaky covidu-19, pokud se u něj potvrdí, musí spolupracovat se zdravotníky při odběru vzorku

v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) musí člověk neprodleně oznámit tuto skutečnost na dálku (například telefonicky či e-mailem) svému praktickému lékaři

Plná znění všech opatření jsou zveřejněna na stránkách Vlády ČR nebo Covid Portálu covid.gov.cz.

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/platna-nova-opatreni-covid-koronavirus-skoly-restaurace-rous/r~efe8232e0d2711eba6f6ac1f6b220ee8/

 

Autor: Michal Habich Publikováno 12. 4. 2021 19:48

Nový vlakový jízdní řád z Ohnišťan (od 06.04.2021)

Datum konání: 6. 4. 2021

20210331_100404.jpg


Autor: Michal Habich Publikováno 4. 4. 2021 22:14

Sčítání lidu 2021

Datum konání: 26. 3. 2021

Sčítání lidu 2021

Sčítání lidu začíná o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března. Od tohoto momentu do pátku 9. dubna bude možné vyplnit online elektronický sčítací formulář. Ten, kdo formulář v těchto čtrnácti dnech nevyplní, se musí sečíst za pomoci tištěného formuláře, a to v období od soboty 17. dubna do úterý 11. května. Výsledky budou k dispozici na přelomu tohoto a příštího roku.

Kde a jak lze formulář vyplnit?

Formulář lze vyplnit dvěma způsoby, a to v elektronické či v tištěné podobě. V prvním případě jej lze nalézt na webových stránkách scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání2021. K přihlášení do formuláře je pak nutné zadat číslo platného osobního dokladu, jako je občanský průkaz či cestovní pas, a datum narození. 

Pokud máte elektronickou či bankovní identitu nebo datovou schránku, je možné přihlásit se i skrze ně. Formulář je rozdělený do několika částí, mezi kterými je možné se vracet. Na konci budete vyzváni ke kontrole vyplněných údajů. Po odeslání již není možné provádět úpravy.

Ten, kdo elektronický formulář v uvedené lhůtě nevyplní, musí informace poskytnout za pomoci tištěného formuláře. V takovém případě přijde na danou adresu oznámení o termínu návštěvy sčítacího komisaře. 

Ten pak předá sčítací formulář včetně obálky určené k zaslání vyplněného formuláře. Adresa na ní je předtištěná a odeslání je zdarma. Formulář je také možné si sám vyzvednout, a to na kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Na těch je také možné vyplněný formulář odevzdat, případně jej stačí vhodit do jakékoliv poštovní schránky.

Kde se sečíst online

Elektronický formulář lze vyplnit na webových stránkách scitani.cz či v mobilní aplikaci Sčítání2021. Webové stránky jsou dostupné zde, aplikace pro mobilní telefony s operačním systémem Android zde, pro mobilní telefony značky Apple zde.

 

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/scitani-lidu-2021-otazky-a-odpovedi-prehledne.A210322_130614_domaci_knn


Autor: Michal Habich Publikováno 24. 3. 2021 15:34

Nová mapa zapomenutých pozemků

Datum konání: 13. 3. 2021

Více než 170 tisíc pozemků a nemovitostí po celém Česku nemá jasného majitele. Dohledat se je snaží Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ten zároveň vyzývá občany, aby si na stránkách úřadu zkontrolovali, zda jim některý z "opuštěných" pozemků nepatří. V roce 2023 totiž nenávratně propadnou státu

Výstřižekpozemky.JPG


Autor: Michal Habich Publikováno 13. 3. 2021 21:49

Vlaky a autobusy přejdou od pondělí 8. 3. na prázdninový režim

Datum konání: 8. 3. 2021

Autobusy
V důsledku vládních nařízení přistoupí Královéhradecký kraj k dočasnému omezení veřejné dopravy na svém území. Ve všední dny pojedou autobusy a vlaky v režimu letních prázdnin a redukce se dotkne i víkendové dopravní obslužnosti.
Při cestování veřejnou dopravou platí povinnost zakrytí dýchacích cest respirátory třídy FFP2 nebo KN95.
Aktuální informace najdou cestující na webech www.dopravakhk.cz a www.idos.cz.
 
 
 
 
 

Autor: Michal Habich Publikováno 5. 3. 2021 16:37

Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1.3.2021 (formuláře k vytištění)

Datum konání: 1. 3. 2021

cestne prohlaseni vzor.docx

cestne prohlaseni vzor.pdf

formular cesty mimo praci.docx

formular cesty mimo praci.pdf

Potvrzeni zamestnavatele na vice cest do prace.docx

Potvrzeni zamestnavatele na vice cest do prace.pdf

otázky a odpovědi.docx

otázky a odpovědi.pdf


Autor: Michal Habich Publikováno 1. 3. 2021 11:57

Opatření ohledně Covid-19 od 01.03.2021

Datum konání: 1. 2. 2021

Roušky a respirátory:

 • Od 1. března platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku. Výjimka platí jen případě, že je člověk sám v přírodě. 
 • Ochrana dýchacích cest bude povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami. 
 • Na místech, kde je větší koncentrace lidí, bude povinný respirátor. Platit to bude například v prodejnách, provozovnách a dopravě

Školy, školky, dětské skupiny

Od pondělí 1. března se zavřou školy, školky i dětské skupiny, a to s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních. Zavřená budou také zařízení pro menší děti, než jsou ve školkách, dříve známých jako jesle

Obchody a služby

 • Výjimky pro obchody a služby budou zredukovány zhruba na polovinu.
 • Otevřené zůstanou prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, obchody s krmivem, optiky či malé prodejny novin a tabáku. 
 • Dále budou v provozu například taxislužby, myčky bez obsluhy, pohřební služby či pokladny jízdenek. Otevřené budou ještě provozovny, kde si mohou lidé vyzvednout předem objednané zboží. 
 • Lidé se od pondělí naopak nedostanou do papírnictví, prodejen s dětským textilem a obuví nebo obchodů se zbraněmi a střelivem. 
 • U stravovacích provozů se režim nezmění, nadále budou moci občerstvení prodávat přes výdejní okénka. Ta mohou být otevřená do 21. hodiny.

Omezení pohybu v rámci okresu a v Praze:

 • Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, bude možné přes den od 5:00 do 21:00, a to pouze po území obce, nikoli okresu.  
 • Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.
 • Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
 • Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.
 • Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad.

Omezení pohybu mezi okresy:

 • Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány. 
 • Při cestách mimo okres s trvalým bydlištěm do zaměstnání je třeba potvrzení zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu. 
 • Při cestách mimo okres například k lékaři či na úřady stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.). 
 • Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob. 
 • Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, pokud tam občan bude v den účinnosti nového omezení. Pak se bude považovat za jeho bydliště. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti zůstat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Vláda doporučuje takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem. 
 • Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno z nich, kde chtějí po dobu tří týdnů pobývat. To platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu. 
 • Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči. 
 • Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat čestným prohlášením. 
 • Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okresu, je to možné, ale mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se nedoporučuje. 
 • Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Autor: Michal Habich Publikováno 27. 2. 2021 20:53

Aktuální opatření ohledně Covid-19 od 25.02.2021

Datum konání: 25. 2. 2021

Respirátory (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené chirurgické obličejové roušky budou povinné od čtvrtka:

 • v prodejnách
 • v provozovnách služeb 
 • ve zdravotnických zařízeních, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče 
 • v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě
 • na mezinárodních letištích
 • v prostředcích veřejné dopravy
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
 • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti
 • povinnost se nevztahuje na děti od 2 do 15 let, ty ale musí na těchto místech nosit minimálně chirurgickou roušku. Nesmějí tak mít podomácku vyrobenou ochranu.

Minimálně chirurgická rouška povinná od března:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), 
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Výjimku mají například děti do dvou let věku, děti v mateřské škole či děti v dětské skupině.
 • Do konce měsíce lze ještě při procházkách po městě tolerovat šálu nebo domácí roušku.

Autor: Michal Habich Publikováno 23. 2. 2021 20:15

Finanční úřad v Novém Bydžově je do odvolání zavřený

Datum konání: 28. 2. 2021

Finanční správa vyzývá k upřednostnění elektronické komunikace - od 28. 2. 2021 bude pro širokou veřejnost spuštěný Online finanční úřad, kde bude možné podat veškerá podání, včetně daňových přiznání, elektronicky. Online finanční úřad bude dostupný ze stránky www.mojedane.cz .

V online finančním úřadu vyřídíte odkudkoliv všechny své daňové povinnosti, třeba daň z příjmů fyzických osob nebo také daň z nemovitých věcí a daň silniční, které jsou letos generálním pardonem posunuty do 1. dubna. U daně z příjmů fyzických osob navíc platí, že pokud přiznání odešlete elektronicky, třeba právě prostřednictvím online finančního úřadu, dostanete na to ještě o jeden měsíc navíc, a to až do 3. května 2021.
K přihlášení do online finančního úřadu můžete využít hned několika způsobů. Uživatelé jistě ocení pohodlné přihlášení přes tzv. e-Identitu, tedy elektronickým ověřením vaší totožnosti. To je možné provést buďto pomocí elektronického občanského průkazu s čipem, službou MojeID nebo třeba prostřednictvím nového projektu bankovní identity. Přihlášení přes internetové bankovnictví už dnes nabízí tři největší banky, tedy Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka. Zachováno zůstává přihlášení přes datovou schránku. A pokud byste si nic z toho nevybrali, vždy si můžete nechat poslat osobní přístupové údaje, které si vyzvednete na finančním úřadě. Navíc díky ověření vaší identity už při přihlášení do portálu, nemusíte při podávání a placení vašich daňových povinností vůbec nic dalšího prokazovat ani ověřovat.

O tom, kdy bude opět otevřeno naše pracoviště v Novém Bydžově se dozvíte z internetových stránek finanční správy (www.financnisprava.cz ), či vývěsky našeho pracoviště v ulici Jos. Jungmanna 1533, popřípadě telefonickým dotazem na tel. 495 852 111. O této skutečnosti budeme neprodleně informovat také Městský úřad v Novém Bydžově.


Autor: Michal Habich Publikováno 23. 2. 2021 20:11

Nový termín testování na Covid 19!

Datum konání: 27. 2. 2021

Zájemci z řad veřejnosti se mohou nechat otestovat na Covid 19 opět tuto sobotu 27.2.2021 v Novém Bydžově
Místo: Sportovní hala vedle staré sokolovny
 
 
Antigenní testy jsou zdarma jednou za 3 dny, PCR test je se žádankou od lékaře zdarma jinak si ho samoplátce musí uhradit. Pod obrázkem je odkaz na rezervační systém. Po vyčerpání stanovené kapacity budou ze strany společnosti  doplněny další termíny. Koordinaci testování bude zajišťovat přítomný strážník MP. Parkovat je možno u prodejny Lidl nebo Penny.

Antigenní testování:

Zúčastnit se ho mohou všechny osoby, které mají veřejné zdravotní pojištění v České republice. Nechat se preventivně otestovat antigenními testy zdarma se můžete nejvýše jedenkrát za 3 dnyPokud se rozhodnete se nechat preventivně otestovat, vezměte si s sebou na testovací místo průkaz pojištěnce, nebo patřičný náhradní doklad.

Vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem.

Při pozitivním POC antigenního testu výsledku bezodkladně po zjištění výsledku vyšetření telefonicky oznamte tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.

 

PCR test:

Laboratoř testuje metodou RT PCR ze vzorků z horních cest dýchacích získaných výtěrem nosohltanu. Tato metoda detekuje genetický materiál viru SARS-Cov-2. Jsme schopni odhalit přítomnost viru i u pacientů, u kterých se ještě neobjevily příznaky. Na základě výsledku vystavíme potvrzení, které potřebujete například pro návrat ze zahraničí.

CENA TESTOVÁNÍ (PLATBU PŘIJÍMÁME POUZE KARTOU)
Standard PCR test * 1 510 Kč (se žádankou hradí ZP)
Rychlý expres RT PCR test s výsledkem do 30 min ** 5 000 Kč (včetně lékařského potvrzení CZ/ EN ) – Pouze na odběrovém místě v Lidické 337, Praha
Travel *** 1650 Kč
 

Autor: Michal Habich Publikováno 23. 2. 2021 20:05

Novější 1 3 5 10 14

kalendar

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
Vláda prodloužila nouzový stav do 14.02.2021
23
Krizové opatření vlády od 23.01.2021
24
Očkovací centrum v Bydžově?
25 26 27 28 29 30
Nové opatření vlády ke COVID-19
31