Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Aktuality > Aktuální opatření Covid-19 od 12.04.

Aktuální opatření Covid-19 od 12.04.Datum konání:
12.4.2021

Pohyb lidí a shromažďování

od 12. dubna skončily zákazy týkající se volného pohybu, například zákaz opuštění okresu nebo zákaz nočního vycházení

zakázáno je setkávání více než dvou lidí, s výjimkou členů domácnosti, kolegů ze stejného zaměstnání nebo dětí a žáků ve škole

shromáždění se mohou konat pouze venku, může se jich účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami alespoň 2 metry

na bohoslužbách a jiných náboženských shromážděních může být obsazeno maximálně 10 procent míst k sezení, minimální rozestup účastníků je dva metry s výjimkou členů domácnosti, povinná je dezinfekce rukou, je zakázán hromadný zpěv

svatby, pohřbu nebo vstupu do registrovaného partnerství se může ve vnitřních prostorách účastnit nejvýše 15 lidí

Nošení roušky/respirátoru

je zakázán pohyb a pobyt na vybraných místech bez ochrany nosu a úst, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (například nanorouška, nanošátek apod.), splňující všechny technické podmínky a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % (například FFP2, KN95), vždy bez výdechového ventilu, případně zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek podle normy ČSN EN 14683+AC (dále jen "respirátor/rouška")

nosit respirátor/roušku je povinné ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště nebo místa ubytování), na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce (mimo sportování včetně jízdy na kole). Mimo zastavěné území pak tam, kde jsou na stejném místě a ve stejný čas alespoň 2 osoby vzdálené od sebe méně než 2 metry, s výjimkou členů domácnosti.

nosit respirátor/roušku je povinné také ve vnitřních prostorách prodejen, provozoven služeb, zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní péči, zařízeních sociálních služeb, na mezinárodních letištích, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech (pouze pokud cestující nejsou členy jedné domácnosti), ve školách a školských zařízeních (žáci základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu mohou používat i zdravotnické roušky nebo obdobný prostředek podle normy ČSN EN 14683+AC)

děti od 2 do 15 let mohou nosit typ ochrany stanovený pro vnitřní prostory staveb (tj. například i zdravotnickou roušku) i na ostatních místech uvedených v předchozím odstavci

ve výjimečných případech - kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele - je možné, aby učitel použil jako ochranu štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň dva metry od žáků nebo studentů

zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci respirátory nebo obdobnou ochranu v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Výjimkou je, pokud zaměstnanec v pracovní době nepřichází do kontaktu s jinými osobami.

příslušníci a zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému mohou používat masku nebo polomasku

z povinnosti platí řada výjimek: roušku nemusí nosit například děti do dvou let, děti v mateřské škole nebo dětské skupině, v pokoji na internátě nebo v domově mládeže apod. Výjimku mají také pacienti, klienti sociálních služeb, zaměstnanci při práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné dopravy (pokud nejsou při odbavení v kontaktu s cestujícími), soudci, přísedící, státní zástupci apod., moderátoři a redaktoři, sportovci nebo cvičící osoby (včetně běhu a jízdy na kole venku, pokud je dodržen odstup dva metry od cizích osob). Dále pak lidé s poruchou intelektu, autisté a lidé, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování zákazu.


Obchody a služby

otevřené mohou být jen vybrané obchody a služby - prodejny potravin, drogerie, lékárny, optiky, květinářství, trafiky, čerpací stanice, výdejny zboží z e-shopů, taxislužby, pohřební služby, myčky aut bez obsluhy, servisy telefonů a počítačů, prodejny krmiv, zahrádkářských a domácích potřeb

od 12. dubna mohou být otevřené také další obchody a služby - prodejny dětského oblečení a obuvi, papírnictví, prádelny a čistírny, zámečnictví, provozovny s prodejem pietního zboží

v obchodech nesmí být více než jeden zákazník na 15 metrů čtverečních plochy, zákazníci by měli dodržovat dvoumetrové rozestupy (pravidlo pro vstup do obchodů a dalších provozoven má několik výjimek: u obchodů do 15 metrů čtverečních se limit zákazníků nevztahuje na dítě do 15 let doprovázející dospělého a na asistenční doprovod zdravotně postižených. U všech ostatních obchodů se do limitu zákazníků nepočítají děti do šesti let v doprovodu dospělého. U rodičů s kočárky nesmí provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku a dítě v kočárku se nesmí počítat do limitu osob)

v nákupních centrech platí zákaz provozu dětských koutků a poskytování bezdrátového internetového připojení pro veřejnost. Stravovací zařízení v rámci obchodních center mohou fungovat jen přes okénko.

od 12. dubna se mohou otevřít stánky a mobilní provozovny trhovců, prodávat ale mohou jen ovoce a zeleninu, květiny a jiné rostliny, jejich plody, osiva, semena, mléko a výrobky z mléka, maso a výrobky z masa včetně živých ryb, vejce, pekařské a cukrářské výrobky, med a výrobky z medu

od 12. dubna se mohou otevřít knihovny, musí ale dodržovat některá hygienická opatření, jako je přítomnost maximálně jednoho čtenáře na 15 metrů čtverečních

holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a provozovny obdobných služeb jsou zavřené

je omezen provoz lázeňské léčebně rehabilitační péče, lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění


Sport

venku může na jednom sportovišti být až šest dvoučlenných skupin, skupiny musí být nejméně 10 metrů od sebe, nejsou nutné roušky ani testování

je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), tanečních studií, posiloven a fitness center

je zakázán provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb

lyžařské areály musí být zavřené, lanovky a vleky nesmí vozit kromě lyžařů ani pěší. Výjimkou je provoz pro zajištění zásobování, zajištění dopravní obslužnosti nebo potřeby složek Integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, záchranná služba, horská služba atd.)

profesionální sportovní soutěže jsou povoleny ve specifickém režimu a bez diváků, amatérské soutěže jsou zakázány. Ministerstvo zdravotnictví může stanovit závazné podmínky pro jinak zakázané hromadné akce "v důležitém státním zájmu" nebo významná sportovní utkání nebo soutěže.

sportovci nebo cvičící nemusí nosit respirátor/roušku v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod., včetně běhu a jízdy na kole venku, pokud se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti. Dále je nemusí mít sportovci ve vnitřních a venkovních prostorech v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud jde o jejich povolání.

ministerstvo důrazně doporučilo provozovatelům uzavřít dětská hřiště, záleží ale na jejich rozhodnutí


Restaurace a hotely

restaurace či kavárny musí mít zavřeno, fungovat mohou jen výdejní okénka (do 22:00), od 12. dubna už neplatí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti

hotely či penziony musí mít zavřeno pro turistické pobyty, povoleno je ubytovávat pouze hosty na služebních cestách, pokud je to nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (účel musí člověk prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele a provozovatel musí potvrzení vyžadovat a uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby)

ubytovat se mohou lidé s nařízenou izolací nebo karanténou a také cizinci, kteří nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu


Školy

od 12. dubna se otevírají školy pro děti v povinném předškolním vzdělávání, v přípravných třídách, na 1. stupni základních škol nebo na jednoleté či dvouleté praktické škole. Pro ostatní žáky jsou školy zavřené. Školy v okrese Děčín se otevřou až o týden později, v pondělí 19. dubna.

podmínkou pro přítomnost dětí v prezenční výuce je absolvování neinvazivního antigenního testu na covid-19, a to dvakrát týdně, přičemž první test musí proběhnout v den prvního nástupu do školy. Testovat se budou muset i zaměstnanci škol – ti, kteří přicházejí do styku s dětmi dvakrát týdně, ostatní jednou. Druhou podmínkou je absence příznaků covidu-19. Testy nebudou muset podstupovat ti, kteří prodělali nemoc v posledních 90 dnech, ti, kteří se prokáží platným testem z oficiálního testovacího centra, nebo ti, kteří prošli kompletním očkováním.

školy s nejvýše 75 žáky na 1. stupni, které mají pro 1. stupeň samostatnou budovu včetně školní jídelny, budou fungovat normálně. V ostatních případech je zavedeno týdenní střídání tříd, do školy dochází vždy jen polovina tříd

povoleny jsou skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem a žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině

povoleny jsou individuální konzultace a individuální prezenční výuka na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou

otevřené jsou také základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro děti členů záchranného integrovaného systému

ostatní žáci a studenti, pro které zatím nejsou školy otevřené, pokračují v distanční výuce

obnoven je praktický výcvik v řízení motorových vozidel žáků a studentů v rámci jejich odborné přípravy v oborech, u kterých je získání řidičského oprávnění součástí vzdělávání

studenti mohou pobývat na internátech a kolejích

zakázány jsou školy v přírodě


Úřady

úřady mohou fungovat bez omezení standardních úředních hodin

úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním, pokud je to možné, možnost osobního kontaktu ale úřady musí zachovat

propadlým řidičským průkazům se prodlužuje platnost, doklady tak není nutné měnit. Podmínkou je, že platnost dokladu vypršela v době, kdy v Česku platil poslední nouzový stav (tj. od 5. října 2020 do 11. dubna 2021). Opatření zatím platí po dobu nouzového stavu. Odklad se týká také technické kontroly aut.


Zdravotnická a sociální zařízení

platí zákaz návštěv pacientů v nemocnicích u lidí na lůžkách akutní péče, výjimkou je přítomnost otce u porodu, návštěva dětí a pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění

přítomnost u porodu je povolena jen při splnění několika podmínek: jde o rodiče dítěte nebo osobu žijící s rodičkou ve společné domácnosti, porod probíhá v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, je zamezen kontakt s ostatními rodičkami, podrobí se měření teploty před vstupem, která musí být nižší než 37,0 stupně Celsia, nesmí mít příznaky nemoci covid-19, používá minimálně chirurgickou roušku (nikoli látkovou)

povoleny jsou návštěvy v domovech pro seniory a dalších pobytových zařízeních sociálních služeb. Podmínkou je kromě respirátoru nejméně třídy FFP2 nebo KN95 také negativní výsledek testu na covid-19. Za stejných podmínek jsou aktuálně povoleny v zařízeních dlouhodobé a následné péče, tedy například léčebnách dlouhodobě nemocných, hospicech, psychiatrických nemocnicích nebo rehabilitačních ústavech.


Příjezd do Česka

je zakázán pobyt cizinců na území České republiky, pokud po 30. lednu přicestovali z jiného důvodu než povolují výjimky (např. zaměstnání či podnikání, zásobování, nezbytné cesty za rodinou, vyřízení neodkladných úředních záležitostí, účast na svatbě či pohřbu apod.) nebo pokud přicestovali v rozporu s ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví

člověk, který pobýval déle než 12 hodin v posledních 14 dnech ve státech, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu covidu-19, musí před vstupem do Česka vyplnit on-line příjezdový formulář a do 5 dnů od vstupu na území Česka se na vlastní náklady podrobit PCR testu. U nezbytných cest (ne pro cesty za rekreací, lyžováním, zábavou apod.) je prodloužená možnost cestovat bez povinnosti vyplnění formuláře a podrobení se testu z 12 na 24 hodin.

při přechodu státní hranice se musí člověk podrobit kontrole na příznaky covidu-19, pokud se u něj potvrdí, musí spolupracovat se zdravotníky při odběru vzorku

v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) musí člověk neprodleně oznámit tuto skutečnost na dálku (například telefonicky či e-mailem) svému praktickému lékaři

Plná znění všech opatření jsou zveřejněna na stránkách Vlády ČR nebo Covid Portálu covid.gov.cz.

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/platna-nova-opatreni-covid-koronavirus-skoly-restaurace-rous/r~efe8232e0d2711eba6f6ac1f6b220ee8/

 

kalendar

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3
Aktuální opatření Covid-19 od 03.05.
4 5 6 7 8 9
10
Aktuální opatření Covid-19 od 10.05.
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
Upozornění na odstávku elektřiny
27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6